Αποτίμηση συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο 1ο Plug and Play συνέδριο για τη δημιουργία μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής συμμετείχε με αποστολή δύο ατόμων στο 1ο Plug and Play συνέδριο για τη δημιουργία μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης με τίτλο «Restart mAI City» που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου στα Τρίκαλα. Συγκεκριμένα το συνέδριο το παρακολούθησαν ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ. Αθανάσιος Μπαλάσκας και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μυλωνάκης.

Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρει σε επαφή το σύνολο των νέων Δημοτικών Αρχών της χώρας, με τις υπάρχουσες πολιτικές και με άμεσα εφαρμόσιμες και λειτουργικές τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν πόλεις πιο φιλικές, λειτουργικές, σύγχρονες και ασφαλείς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η θεματολογία του Συνεδρίου είχε συνδεθεί τόσο με την Αστική Ατζέντα της Ε.Ε., όσο και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν 40 εισηγήσεις από ομιλητές (επιστήμονες, στελέχη εταιριών, κυβερνητικά στελέχη) σε 9 θεματικές συνεδρίες, ενώ συμμετείχαν πάνω από 400 σύνεδροι, οι περισσότεροι των οποίων ήταν αυτοδιοικητικοί.

Τις δύο πρώτες ημέρες του Συνεδρίου οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι θεματικές συνεδρίες ήταν οι ακόλουθες:

  • Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των τοπικών πόρων

Σε αυτήν την συνεδρία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, ενός νέου θεσμού που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης των νέων σε θέματα ανακύκλωσης.

  • Προαγωγή της διαφάνειας και του συμμετοχικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων

Εδώ τονίστηκε ότι η«ανοικτότητα» και η διαφάνεια στους Δήμους ενισχύεται όταν οι πολίτες λαμβάνουν άμεσα μέρος στη λήψη κάποιων αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, ο ηλεκτρονικός συμμετοχικός προϋπολογισμός κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής μέσω της σύνταξης Έκθεσης Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η άποψη ενός Γενικού Γραμματέα Δήμου που είπε ότι οι αιρετοί χρειάζονται περισσότερο «ενσυναίσθηση» όσον αφορά τα προβλήματα των δημοτών τους.

  • Αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση, την ανάπτυξη και την προώθηση του θεματικού τουρισμού. Ως επιτυχημένο παράδειγμα θεματικού τουρισμού παρουσιάστηκε «ο Μύλος των Ξωτικών» που λειτουργεί στα Τρίκαλα.

  • Υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη

Πρόκειται για τη σημαντικότερη θεματική ενότητα κατά την οποία αναλύθηκαν όλοι εκείνοι οι τρόποι με τους οποίους η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η απλούστευση των διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα. Στην εισήγηση του ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης προανήγγειλε τη λειτουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πύλης του δημοσίου τομέα στην οποία οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου και θα μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά όλα τα πιστοποιητικά τους. Ουσιαστικά θα είναι η μετεξέλιξη του γνωστού συστήματος «ΕΡΜΗΣ». Επιπλέον, παρουσιάστηκαν «έξυπνα» συστήματα ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης βλαβών και παραπόνων, χαρτογράφησης κλπ. Όλοι οι παραβρισκόμενοι συμφώνησαν ότι το μεγάλο στοίχημα των δημοτικών αρχών είναι η άμεση επικοινωνία με το πολίτη μέσω έξυπνων συστημάτων οργάνωσης και παρακολούθησης των αιτημάτων τους.

  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών αστικής φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων

Βιώσιμη πόλη χωρίς ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα δεν υπάρχει. Σε αυτήν τη θεματική ενότητα αναλύθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της αστικής φτώχειας για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αλληλέγγυου δήμου και τρόποι αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας μέσω ψηφιακών εφαρμογών που μπορεί να χρησιμοποιούν οι δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας.

  • Ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Το μέλλον βρίσκεται στους νέους και οι δήμοι μπορούν να σταθούν αρωγοί στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία κόμβων καινοτομίας στους δήμους και η ενίσχυση προγραμμάτων STEM στους μαθητές των σχολείων.

  • Κινητικότητα στις έξυπνες πόλεις

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, που έχει ως στόχο βιώσιμες πόλεις, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τη μείωση των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας κλπ. Παρουσιάστηκαν εφαρμογές αειφόρου και έξυπνης κινητικότητας στα πλαίσια της έξυπνης πόλης.

  • Έξυπνες πόλεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Έξυπνες πόλεις χωρίς τα κατάλληλα δίκτυα δεν υπάρχουν. Για το λόγο αυτό πρέπει οι δήμοι να βελτιώσουν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τους ώστε να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες. Απαιτείται η συνεργασία των διαχειριστών δικτύων που θα έχει ως σκοπό, όχι μόνο τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και ενεργειακού κόστους με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μέσων, ενώ έγινε και αναλυτική περιγραφή του συστήματος έξυπνης στάθμευσης (πάνω από 1000 θέσεις) που θα υλοποιηθεί σύντομα στο Δήμο της Αθήνας.

  • Δημιουργώντας μια βιώσιμη πόλη με την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών

Η πρόκληση για το μέλλον είναι η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 στην οποία η χώρα μας πρέπει να καταθέσει προτάσεις χρηματοδότησης για την βιώσιμη ανάπτυξη επαναπροσδιορίζοντας τον ορισμό της έξυπνης πόλης. Τέλος, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα WiFi 4Europe και οι δυνατότητες αξιοποίησής του από τους Δήμους.

Την τρίτη ημέρα, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν  για το σύνολο των εφαρμογών και λύσεων που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί στον Δήμο Τρικκαίων (εφαρμογές Smart Trikala, ΜΕΑ, GiSeMi, Activage, κ.λπ.).

Θεωρώ ότι ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο καθώς παρουσιάστηκαν λύσεις που είναι δοκιμασμένες και χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή. Επιπλέον η συμμετοχή του Δήμου μας κρίνεται ιδιαιτέρως θετική, καθώς η αποστολή αποκόμισε γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αιρετούς άλλων δήμων, ανταλλάξαμε απόψεις και μιλήσαμε με στελέχη των εταιριών που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία.

Αξίζει να σημειωθεί ως απόσταγμα του τριημέρου η διαπίστωση ότι για να λειτουργήσουν με θετικά αποτελέσματα όλα τα παραπάνω πρέπει να υποστηριχθούν από την πλειοψηφία των δημοτικών παρατάξεων, τους εργαζομένους του Δήμου και τους πολίτες.

Τα Πρακτικά του συνεδρίου καθώς και οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν σύντομα στη ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://restartmaicity.com/) και θα είναι διαθέσιμα, με ελεύθερη πρόσβαση, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αγία Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2019

Μπαλάσκας Αθανάσιος

Ειδικός Σύμβουλος

σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

και Ακτινοβολιών

Δήμου Αγίας Παρασκευής