Για πρώτη φορά γίνεται «Πρόσκληση ενδιαφέροντος εσωτερικής μετακίνησης υπαλλήλων» στην Περιφέρεια Αττικής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη εφαρμόζεται για πρώτη φορά σύστημα εσωτερικής μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας -Τι προβλέπει η πρόσκληση

Γ. Πατούλης: Στόχος μας η αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του στελεχιακού μας δυναμικού για μια λειτουργική και αποτελεσματική οργάνωση της Περιφέρειας προς όφελος των πολιτών

Για πρώτη φορά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, πραγματοποιείται στην Περιφέρεια «Πρόσκληση ενδιαφέροντος εσωτερικής μετακίνησης υπαλλήλων».

Με τη σχετική πρόσκληση δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 να καταθέσουν αίτημα εσωτερικής μετακίνησης (λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω).

Με προσωπική επιστολή του προς όλους τους υπαλλήλους ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αφού αναφέρεται στον κεντρικό στόχο να γίνει μια νέα αρχή για την Αττική προς όφελος των πολιτών, υπογραμμίζει ότι έχει διαπιστώσει εξ αρχής πως τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής «λειτουργούν με αυξημένη υπευθυνότητα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή τους στο έργο που επιτελούν».

Κοινός στόχος ηγεσίας και εργαζομένων η λειτουργική και αποτελεσματική οργάνωση της Περιφέρειας προς όφελος των πολιτών

Ο Γ. Πατούλης τονίζει στη συνέχεια ότι κοινός στόχος είναι «η λειτουργική και αποτελεσματική οργάνωση της Περιφέρειας που θα μπορεί, πρωτίστως, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, στόχος που περαιτέρω, θα συμβάλλει στην καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό της Περιφέρειας, όσο και στις σχέσεις της με άλλους φορείς, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο».

Ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας, έχει ως στόχο της «το συγκερασμό των υπηρεσιακών αναγκών του φορέα και την αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπηρετούντων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων, με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Το σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη έχει κοινοποιηθεί στα γραφεία όλων των Αντιπεριφερειαρχών, των Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων όλων των Τομέων της Περιφέρειας Αττικής. Το συντονισμό της διαδικασίας έχει αναλάβει ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης Σελίμης.

Να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων έχει ενεργοποιηθεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα. Το πληροφοριακό σύστημα της έχει σχεδιαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να καταχωρήσουν έως και πέντε προτιμήσεις μετακίνησης, σημειώνοντας τη σειρά προτεραιότητας.

Τα στελέχη της Περιφέρειας μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στους ακόλουθους συνδέσμους (link):

· http://172.16.3.70/metakiniseis/index.php (Αν πρόκειται για υπαλλήλους που υπηρετούν στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 80-88) και

· http://10.32.128.155/metakiniseis/index.php (για υπαλλήλους των υπολοίπων κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής).

Η πλατφόρμα, στη συγκεκριμένη φάση, θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 22-11- 2019 και ώρα 17:00.