Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 27/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 27.11.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με θέμα:

 1. Λήψη απόφασης για την επιλογή προσώπου για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τον δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Ε. Καψοκεφάλου).
 2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 3. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 186/2018 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα του γάλακτος για το έτος 2015 που δεν έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017, 29/2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 4. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 569/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για «Παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2015 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017, 29/2018» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 5. Aκύρωση της υπ’ αριθ. 570/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2016 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 29/2018, 30/2018» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 396-2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Ε. Καψοκεφάλου).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “ΠΑΝΔΩΡΑ”»  για διενέργεια αγοράς χωρίς μεσάζοντες (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κατόπιν των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νομικού Προσώπου (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Η. Αντωνοπούλου – Πανάγου).
 9. Απαλλαγή της κας Μ.Μ. από τα τέλη εκταφής της Μ.Χ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 10. Eπιστροφή ή μη ποσού 20,12€, στην ΣΤΡ. Ε. του Ι. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 11. Επιστροφή ή μη ποσού 89,65€, στην ΠΛ. Φ.  του Κ.  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο  της Ποιότητας Υλικών για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των εδαφών για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντήρηση αυλείων χώρων Σχολείων και βελτίωση προσβασιμότητας, Δήμου Αγίας Παρασκευής», του Δήμου Αγίας Παρασκευής  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντήρηση αυλείων χώρων Σχολείων και βελτίωση προσβασιμότητας, Δήμου Αγίας Παρασκευής», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5Χ5 του 7ου & 9ου Δημ. Σχολείων Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).