«Τρίζει» η μονιμότητα στο Δημόσιο: Μοντέλο ΔΕΗ και σε άλλες ΔΕΚΟ για τις προσλήψεις εργαζομένων

Την επέκταση και σε άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις του µοντέλου που θα εφαρµοσθεί στη ΔΕΗ και περιλαµβάνει κατάργηση της µονιµότητας για τις προσλήψεις νέων εργαζοµένων, κίνητρα για προσέλκυση στελεχών και πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε όσα αφήνουν να εννοηθούν κυβερνητικά στελέχη, οι αλλαγές στα εργασιακά της ∆ΕΗ µε τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς εργαζοµένων µε διαφορετικούς εργασιακούς όρους θα αποτελέσουν πιλότο και για άλλες επιχειρήσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος.

Ο στόχος είναι να µειωθεί το λειτουργικό και µισθολογικό κόστος στις ελλειµµατικές ΔΕΚΟ και να εξυγιανθούν τα οικονοµικά τους, έτσι ώστε να µην αποτελούν βαρίδι για τον κρατικό προϋπολογισµό. «Χειρουργικές», δηλαδή µε στόχευση σε συγκεκριµένες οµάδες εργαζοµένων, θα είναι οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στη ∆ΕΗ µε το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη.

Με το νοµοσχέδιο, ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η νέα πολιτική προσέλκυσης στελεχών, αλλά και προσλήψεων «απλών» εργαζοµένων. Σε ό,τι αφορά τα στελέχη, στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να δέχονται να εργαστούν σε διευθυντικές θέσεις τεχνοκράτες που κάνουν καριέρα στον ιδιωτικό τοµέα.

Για τον λόγο αυτό προβλέπονται τριετείς συµβάσεις µε µισθούς που θα καθορίζονται από τη σχετική επιτροπή που θα συστήσει η ∆ΕΗ και η οποία δεν θα δεσµεύεται από πλαφόν κ.λπ. Για τους απλούς εργαζόµενους που θα προσληφθούν εκτός ΑΣΕΠ, αλλά µε παρόµοια κριτήρια µε αυτά του ανωτάτου συµβουλίου (επίπεδο εκπαίδευσης, πιστοποιηµένες γνώσεις, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν άρδην. Η βασικότερη αλλαγή είναι ότι δεν θα έχουν καµία µόνιµη σχέση εργασίας και ότι δεν θα καλύπτονται από τη συλλογική σύµβαση που έχει συµφωνήσει το συνδικάτο µε την επιχείρηση.

Πρόκειται για τη δηµιουργία εργαζοµένων δύο ταχυτήτων, γεγονός που δηµιουργεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά του συνδικαλιστικού οργάνου (ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ), που µιλάει για κίνδυνο υιοθέτησης ατοµικών συµβάσεων σε µια επιχείρηση όπως η ∆ΕΗ.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχεται ότι θα υπάρχουν εργαζόµενοι δύο ταχυτήτων, ωστόσο επισηµαίνει ότι δεν θα ήταν δίκαιο να επιβαρυνθούν οι ήδη εργαζόµενοι, ενώ, από την άλλη, η ∆ΕΗ έχει ανάγκη να µπει στο πνεύµα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα για να µπορέσει να επιβιώσει. Σε ό,τι αφορά την εθελουσία της ∆ΕΗ, από το λουκέτο που θα µπει σταδιακά από το 2020 σε κάποιες από τις µονάδες που δουλεύουν µε λιγνίτη, θα «περισσέψουν» περίπου 4.000 εργαζόµενοι.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ