Για τα “ξεχασμένα” τετραγωνικά που δεν δηλώθηκαν στους Δήμους. Του Κώστα Κουρούνη

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι μπορούν να γλιτώσουν από αναδρομικές επιβαρύνσεις με δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για την δεκαετία 2010-2019 εφόσον προσέλθουν οικειοθελώς στους δήμους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 για να δηλώσουν επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα κατοικιών ή άλλων κτισμάτων που κατέχουν. Η ρύθμιση απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με λανθασμένες δηλώσεις επιφάνειας, από πρόστιμα και αναδρομικά. Επιπλέον θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων στους Δήμους.

Το θέμα, το οποίο φυσικά δεν είναι καινούργιο αλλά προβλεπόταν από την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ρυθμίστηκε επιτέλους με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, όπου προβλέπεται ότι:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η.1.2020».

Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΠΟΜΙΔΑ, κάλεσε με ανακοίνωσή της τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ιδιαίτερα όσους τακτοποίησαν αυθαίρετα, να σπεύσουν μέχρι την 31/3/2020 να επωφεληθούν από τη ρύθμιση, να ελέγξουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δηλωμένα εμβαδά των ακινήτων τους και να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις στους οικείους Δήμους. Η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν.

Κώστας Κουρούνης

Πολεοδόμος Πολιτικός Μηχανικός