Βιβλία που κάνουν καριέρα σε …Καινούργια χέρια!

Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο κάλεσμα του Κέντρου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών – Τμήμα ΚΕΕΠ της ΕΡΤ ως προς τη συγκέντρωση βιβλίων για κοινωφελείς σκοπούς.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ελένη Δάβαρη παρέδωσε στην Προϊσταμένη ΚΕΕΠ της ΕΡΤ Ζωή Παχούντηβιβλία στην ελληνική γλώσσα (17 για ενήλικες και 28 για παιδιά). Επίσης βιβλία στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά(23 για ενήλικες και 24 παιδικά) και 9 εκπαιδευτικά.Τα βιβλία προήλθαν από τη λειτουργία του «Κινητού Πράσινου Σημείου».

Το «Κινητό Πράσινο Σημείο» του Δήμου Αγίας Παρασκευής παραλαμβάνει από δημότες χρησιμοποιημένα βιβλία, παιχνίδια και CD/DVD, όλα απαραιτήτως σε καλή κατάσταση και τα παραδίδει προς επαναχρησιμοποίηση σε φορείς που επιτελούν κοινωφελείς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Από αυτή τη δράση έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα οι χρήστες του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου, καθώς και άλλοι φορείς,μέσω της συνεργασίας με το Τμήμα ΚΕΕΠ της ΕΡΤ,όπως η εθελοντική οργάνωση κοινωνικής αλληλεγγύης WinCancer και το Βιβλιοπωλείο των Αστέγων.

Το πρόγραμμα του «Κινητού Πράσινου Σημείου» αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiaparaskevi.grκαι στις σελίδες Facebook«Πράσινο Σημείο» και «Δήμος Αγίας Παρασκευής».

Τα οφέλη της δράσης αυτής είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, η δε δράση ακολουθεί το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας. Τα αντικείμενα που επαναχρησιμοποιούνται παρατείνουν τη ζωή τους με νέους χρήστες, δεν πετιούνται στα σκουπίδια, μειώνουν την αποκομιδή αποβλήτων από τους Δήμους και ανακουφίζουν οικονομικά ανθρώπους με χαμηλή οικονομική δυνατότητα.