Σε 153 Δήμους 4,7 εκατομ. για να πληρώσουν μισθώματα, 50.884 στην Αγία Παρασκευή

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 26261/28.4.2020) κατανεμήθηκαν 4.697.122,05 ευρώ σε 153 Δήμους της Χώρας για την καταβολή μισθωμάτων.

Τα εκατομμύρια προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, δίνονται στους Δήμους για την καταβολή μισθωμάτων, από την 1ηΙανουαρίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020, των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1.1.2011 σύμφωνα με τον Καλλικράτη (ν.3852/2010).

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν από τους δικαιούχους Δήμους για την καταβολή των εν λόγω μισθωμάτων των επόμενων μηνών.

Δείτε κατωτέρω τα χρήματα που λαμβάνει κάθε Δήμος: