Διακοπή ύδρευσης στην Αγία Παρασκευή

Διακοπή ύδρευσης στην Αγία Παρασκευή λόγο εργασιών της ΕΥΔΑΠ και συγγεκριμένα επι των οδών Εόλου & Έαρος και ώρες 8.00πμ εως και τις 15.00μμ