Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13/5 και ώρα 18.00μ.μ.

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της πρότασης μελέτης συντήρησης για την πλατεία του Αγίου Ιωάννη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 40.929,09€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 3, 32, 33, 34, 42, 48, 57, 122, 135, 141,, 206, 357, 358, 363, 366, 369, 371, 372, 373, 374, 378, 381, 383, 396, 400, 406, 429, 563, 659, 663, 673, 683, 735, 746, 1167, 1168,1209οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β)  εισφορά σε χρήμα γ)  τέλη Κοιμητηρίου δ) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. ε) πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαιρέτου) στ) χρήση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπ/των (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων με στοιχεία: α) Ο18 Τ6 Ν32 β) Η21 Τ9 Ν8 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετονομασία κεντρικής οδού της Αγίας Παρασκευής σε οδό «Μανώλη Γλέζου (εισήγηση: Επικεφαλής Δημ. Παράταξης «Αλλάζουμε» κ. Ι. Μυλωνάκης)