Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/5

????????????????????????????????????

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 20.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. T. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  3. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Καρβελά, στο ύψος του πεζόδρομου Αναστάσεως (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς χωρίς μεσάζοντες (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).