Συνάντηση Εργασίας Ιδρυτικών μελών & Γενική Συνέλευση Δικτύου #SDG17Greece :

Αθρόα συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εναρκτήριες εργασίες του μοναδικού ελληνικού Δικτύου για τη διάχυση των #17ΣτόχωνΒιώσιμηςΑνάπτυξηςτουΟHE στους άξονες Πολιτισμός-Παιδεία-Περιβάλλον-Ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες.

Το ξεκίνημα της κοινής προσπάθειας των Δήμων της χώρας που απαρτίζουν το Πανελλήνιο Δίκτυο SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με προτεραιότητα στους Άξονες Πολιτισμός – Παιδεία – Περιβάλλον – Ανάπτυξη Ο.Τ.Α, σηματοδότησε η πρώτη Συνάντηση Εργασίας των ιδρυτικών μελών του Δικτύου, οι οποίοι και κατέθεσαν τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στη συνδιαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού πλαισίου για τις τοπικές κοινωνίες όπως, επίσης, στην ανάδειξη και διείσδυση αρχών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης για την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών και των Δήμων της Ελλάδας.

Με την ευκαιρία της Συνάντησης Εργασίας, τα ιδρυτικά μέλη πραγματοποίησαν την πρώτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου. Μετά το πέρας της Συνέλευσης συγκροτήθηκε σε Σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τη Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη.

http://sdg17greece.gr