Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 28.07.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 με θέματα:

 1. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 2. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 3. Έγκριση Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 4. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 24/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και

εκ νέου λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων για την Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διενέργειας Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των Δημοτικών Παρατάξεων “.

 • Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά στον Κ.Α.30.6279.01   «Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ» – (για παροχή μετρητή νερού  επί της Αγ. Βασιλείου 12 για το 14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής).
 • Λήψη απόφασης  για την αποστολή εξαμελούς αντιπροσωπείας από 10-09-2020 έως και 13-09-2020 στον αδελφοποιημένο Δήμο ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Κύπρου για την συμμετοχή στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ 2020», έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.500,00€ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
 • Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Ασήμως Μαχαιρά.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επεμβάσεις σε ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου».

                                                          Αγία Παρασκευή  24-07-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ