Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/7

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 31.07.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου». 
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου».
  3. Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού «Προμήθεια Οστεοφυλακίων».

                                                          Αγία Παρασκευή  27-07-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ