Προϋπολογισμοί Δήμων 2021: εκδόθηκε η ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτισή τους

Εκδόθηκε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών για παρέχει τις αναγκαίες Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικονομικό έτος 2021.

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.77 του ν.4172/2013 ως ισχύει, η ΚΥΑ εκδίδεται «τον Ιούλιο κάθε έτους».

Φέτος, το σχετικό Φ.Ε.Κ. κυκλοφόρησε χθες Κυριακή (Φ.Ε.Κ. Β’ 3170/1.8.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 2.8.2020), ενώ της έκδοσής της προηγήθηκε η αριθμ. 54/15.7.2020 σχετική Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ. 

Στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι γενικές Οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, το άρθρο 2 αφορά τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου, ενώ το μείζον ενδιαφέρον εντοπίζεται στο άρθρο 3 που ορίζει τις ειδικές Οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ για το 2021.

Στο άρθρο 4 προβλέπεται η μετονομασία κωδικών αριθμών, ώστε πλέον να περιλαμβάνουν και το όνομα “Αντώνης Τρίτσης” και το όνομα “Φιλόδημος Ι”. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται ο τρόπος εγγραφής των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.  Στο αρ.5 Οδηγίες για τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και στο αρ.6 η δομή του Π/Υ και η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του.

Μπορείτε να δείτε όλες τις Οδηγίες για τον Π/Υ 2021 στο πλήρες κείμενο

Υπενθυμίζεται ότι στην αριθμ. 2/30551/21.7.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2021 είναι ελλειμματικό κατά 143 εκατομμύρια ευρώ.