Λαϊκή Συσπείρωση: Απαλλαγή δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις λόγω Covid-19

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

Το δημοτικό συμβούλιο  Αγίας Παρασκευής αποφασίζει την απαλλαγή των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές από τα περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19 από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους επαγγελματίες που ανήκουν στον επαγγελματικό συντελεστή καθώς και των ξενοδοχείων που ήταν κλειστά και ανήκουν στο συντελεστή .

Το δημοτικό συμβούλιο  Αγίας Παρασκευής αποφασίζει την απαλλαγή των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές από τα περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19 από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους επαγγελματίες που ανήκουν στον επαγγελματικό συντελεστή καθώς και των ξενοδοχείων που ήταν κλειστά και ανήκουν στο συντελεστή .

Αποφασίζει την απαλλαγή από τέλη παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων (τέλος κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων) έτους 2020 σε επιχειρήσεις κλειστές η όσες  περιόρισαν την δραστηριότητα τους για τους ίδιους λόγους.

Επίσης, για τους ίδιους λόγους, αποφασίζει την απαλλαγή επιχειρήσεων από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%, από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και από το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης ζωντανής μουσικής 5%.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της απαλλαγής έχουν εξοφλήσει τα δημοτικά τέλη που τους αναλογούν, τότε πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο τους εξοφλημένους λογαριασμούς της ΔΕΔΗΕ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησής τους εκτυπωμένους  από τη σχετική καρτέλα του taxisnet ώστε στην συνέχεια να επιστραφούν στους ίδιους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα τέλη του χρονικού διαστήματος αυτού.

Αντίστοιχη απόφαση έχει πάρει ο Δήμος Πάτρας και την εφαρμόζει.

Η πρόταση βασίζεται στην  ΠΝΠ 20.3.2020, ΦΕΚ 68, άρθρο 37, παράγραφοι 8 και 9.

Δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση

Ανδρέας Γκιζιώτης – Γιώργος Τσιμπουκάκης