Συνέχεια της διακοπής υδροδότησης στήν Αγία Παρασκευή

Διακοπή υδροδότησης στήν Αγία Παρασκευή επι τον οδόν Ελ.Βενιζέλου & Ναπ. Ζέρβα απο τις 8.ππ εως 15.μμ λόγο εργασιών “Δημόκριτος”