Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28.12.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. με θέμα:

 1. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού υπαίθριων χώρων  έτους 2020-2021».
 1. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Προμήθεια καθιστικών πάγκων”.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης- ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης, και οριστική κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»”.
 3. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποστήριξη και προμήθεια νέων εκδόσεων των λογισμικών Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας –  ΒΙ – BI Easy Connect».
 4. Επικαιροποίηση στόλου οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020.
 5. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων για την απευθείας ανάθεση «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVERS ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ (2020)».
 6. Λήψη απόφασης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τον δήμο Αγίας ΠαρασκευήςΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (ΛΟΓΩ COVID 19).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Ευεργέτου Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
 9. Απαλλαγή ή μη δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Χαμόγελο του Παιδιού» για το ακίνητο επί της οδού Γαρυττού 80 – οικοδομικό τετράγωνο 147 – στη θέση Κοντόπευκο.
 10. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Γεωργίας Ρήγα.
 11. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής 1085,00 ευρώ στο όνομα Κανέλλου Ευλαμπία.

                                                          Αγία Παρασκευή  24-12-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ