Ξαφνικές ανατροπές … που αλλάζουν το τοπίο

Photo: dreamstime

Γράφει η Λένα Μαρκή

Στις 27/1/2021 και στο άρθρο «Αποκεντρωμένη σιγή ιχθύος» – Φαινόμενο κατ’ εξακολούθηση;» αναφερόμασταν στην καθυστέρηση εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να απαντήσει σε ορισμένους δημάρχους μεταξύ των οποίων και στο δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλη Ζορμπά. Οι πληροφορίες του άρθρου ως επί τω πλείστον προήλθαν από  την ενημέρωση που έκανε ο κ. Ζορμπάς στη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η καθυστέρηση των απαντήσεων για το δήμο Αγίας Παρασκευής αφορούσε α)τον έλεγχο σχετικά με την αποδοχή των όρων και την έγκριση λήψης δανείου από τραπεζικό κατάστημα για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην Μακρή) και β)την προσφυγή του Δημάρχου κατά της απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με το υπερψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Προς μεγάλη μας έκπληξη και ενώ δεν το είχαμε ζητήσει, την 1η Φεβρουαρίου λάβαμε απάντηση στο εν λόγω άρθρο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το έγγραφο υπ. αρ. 11076, που μας ενημέρωνε σχετικά με το δάνειο ότι «… εστάλη στην Υπηρεσία μας για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, βρίσκεται δε υπό έλεγχο.». Σε επικοινωνία που ακολούθησε με τη δημοτική Αρχή και τους αρμοδίους αντιληφθήκαμε ότι καμία σχετική ενημέρωση δεν είχε φτάσει στο Δήμο. Το γεγονός δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Δήμαρχος κατόπιν στο δημοτικό συμβούλιο.

Στο ίδιο έγγραφο ο υπογράφων Αναπληρωτής Γεν. Διευ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Δ. Σιαμάτρας, επεξηγούσε τα ισχύοντα για τις «αποφάσεις σιωπηρής απόρριψης». Όπου σύμφωνα με τον νόμο αν μια προσφυγή δεν απαντηθεί εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της, έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι δε αποφάσεις των δήμων, των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν.

Έχοντας γνώση αυτών, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και αφού δεν υπήρξε καμία απάντηση σχετικά με την προσφυγή του Δημάρχου για ακύρωση του υπερψηφισθέντος Τεχνικού Προγράμματος 2021, θεώρησαν ότι ήταν σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ. και την 1η Φεβρουαρίου 2021 προέβησαν στην ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2021. Εξάλλου η δημοτική Αρχή δεν είχε άλλα χρονικά περιθώρια εάν ήθελε να προβεί σε υλοποίηση έργων.

Ενίοτε όμως τα φαινόμενα απατούν … Το aparaskevi-images.gr που δεν εφησυχάζει, ερευνώντας ανακάλυψε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την από 4/2/2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. 14335 όπου ακυρώνει την 186/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.  Επομένως δεν ισχύει η εναλλακτική πρόταση των τριών παρατάξεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα. Αιτία η έλλειψη εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αρ. 208, παρ. 5, ν3463/2006) πάνω στην οποία βασίστηκε και η προσφυγή του κ. Ζορμπά.

Επί της ουσίας

Θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων δεοντολογίας μία δημόσια Αρχή να απαντά πρωτίστως σε ΜΜΕ αντί για τον ενδιαφερόμενο και δη τον Δήμαρχο μιας πόλης, παρότι το συγκεκριμένο γεγονός πρόσθεσε έναν ακόμη πόντο στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα του aparaskeviimages.gr.

Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών και  φόρτου εργασίας, όμως θα πρέπει να ιεραρχούνται τα αιτήματα – προσφυγές και σε σημαίνοντα θέματα λειτουργίας δήμων και περιφερειών σαφώς πρέπει να δίνεται η αρμόζουσα προτεραιότητα και να επισπεύδονται οι όποιες απαντήσεις.

Σε τοπικό επίπεδο

Εκτεθειμένοι βρέθηκαν όσοι εκ της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να μειώσουν ή να παρουσιάσουν ως μη σύννομη την προσφυγή της δημοτικής Αρχής κατά απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Παρότι υπήρχαν αντίστοιχες προσφυγές και αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσον αφορά εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα, στους δήμους Τριπόλεως και Αγρινίου.

Όσον αφορά την εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας, αποδείχτηκε ότι έπραξε ακριβώς το καθήκον της με βάση τη νομοθεσία.

Όσοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν με ανακοινώσεις τύπου «… Μετά την υπερψήφιση της πρότασης των 3 παρατάξεων (ΝΙΚΗ των Πολιτών, Νέα Αρχη, Μια γενιά μπροστά) για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (16/12/2020) και την πλήρη αποτυχία του Β. Ζορμπα να την ακυρώσει», μόνο πνεύμα συναίνεσης δεν προβάλουν. Αλήθεια πως προεξοφλούσαν ότι απέτυχε ο κ. Ζορμπάς; Αφού δεν είχαν καν περάσει οι 2 μήνες που σύμφωνα με το νόμο έχει περιθώριο να απαντήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αποδείχτηκε δε πως οι ίδιοι δεν κατάφεραν να καταθέσουν μια σύννομη εναλλακτική πρόταση και ουσιαστικά απέτυχαν στην προσπάθεια να υπερισχύσουν μιας δημοτικής Αρχής που εκλέχθηκε από την πλειοψηφία των πολιτών να διοικήσει την πόλη.

Εν τέλει

Η πρόθεση του Δημάρχου κ. Βασίλη Ζορμπά, όπως μας ανέφερε,  είναι στα πλαίσια της συναίνεσης και της συνεργασίας να παραμείνουν ως έχουν τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα, όσο και  ο Προϋπολογισμός, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία του δήμου. Ουσιαστικά αισθάνεται δικαιωμένος από την απόφαση.