4 & 5 Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 10/2/21

Dhmotiko Symboylio

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με θέματα:

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14335/04.02.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με θέματα:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14335/04.02.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.