Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΑΝ/ΑΤ- Να χορηγείται η προσωρινή σύνταξη μέχρις όταν εκδοθεί η κυρία.

Μέχρι το 2013 οι συνταξιούχοι του Δημοσίου βγαίνοντας στη σύνταξη ελάμβαναν τις 3μηνες αποδοχές και περίμεναν μέχρι και τρία χρόνια για την έκδοση της κυρίας σύνταξης. Και βέβαια, σύμφωνα με τους νόμους, χωρίς την έκδοση της κυρίας σύνταξης δεν μπορούσαν να εισπράξουν ούτε την επι-κουρική, ούτε το μέρισμα από το ΜΤΠΥ αλλ’ ούτε και το εφάπαξ από το Τα-μείο Προνοίας. Έτσι αναγκάζονταν να δανείζονται χρήματα για να αντιμετω-πίσουν τις ανάγκες της οικογενείας τους.

Στις 2 Απριλίου 2013, κατά την συζήτηση του συνταξιουχικού νομο-σχεδίου στη Βουλή είχε κληθεί και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας για να εκφέρει τις απόψεις της Οργάνωσης. Ο Πρόεδρος μεταξύ των άλλων ζήτησε και την χορήγηση προσωρινής σύνταξης για να ανταποκριθούν στις πολλα-πλές υποχρεώσεις τους.

  • τότε Υπουργός Οικονομικών πρότεινε χορήγηση προσωρινής σύντα-ξης 50% του μισθού για 6 μήνες διαβεβαιώνοντας ότι μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα θα είχαν εκδοθεί οι κύριες συντάξεις.
  • Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας του απάντησε ότι αυτό είναι αδύνα-τον και παρακάλεσε τον κ. Υφυπουργό και τους βουλευτές να χορηγείται η προσωρινή σύνταξη μέχρις όταν εκδοθεί η κυρία.

Την πρόταση του Προέδρου βρήκαν δικαία και την υποστήριξαν όλοι οι βουλευτές όλων των παρατάξεων και τελικά την αποδέχθηκε και ο Υφυπουρ-γός προς τιμήν του. Έτσι ψηφίστηκε και ο νόμος 4151/2013 (ΦΕΚ 103), βά-σει του οποίου οι συνταξιούχοι του Δημοσίου εισπράττουν την προσωρινή σύ-νταξη μέχρι την έκδοση της κυρίας.

Διαφορετικά, σήμερα θα ήσαν 3-4 χρόνια χωρίς σύνταξη και θα περί-μεναν την χορήγηση και υπό προϋποθέσεις – γραφειοκρατικές διατυπώσεις – προσωρινή σύνταξη των 384 ευρώ.

Ήταν ακόμη μία επιτυχία της Ομοσπονδίας μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ