Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 23/6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης και Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  1. Μερική τροποποίηση της αρ. 28/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής «Κατάρτιση των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών& Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2021-2022», ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π – κα. Η. Αντωνοπούλου – Πανάγου).
  2. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  3. Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4795/2021(εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Βορρά (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης στάθμευσης μικρού σχολικού  λεωφορείου επί της οδού Αιτωλίας αρ. 6 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).