Απολογισμός Πεπραγμένων από την Αντ/χο κ. Ελένη Δάβαρη & αυτά που δεν ακούστηκαν στη συνεδρίαση (VD)

Τα Πεπραγμένα 2021 της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος παρουσίασε η Αντιδήμαρχος κ. Ελένη Δάβαρη στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2022.

Δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο που είχε ετοιμάσει η κ. Δάβαρη να εκφωνήσει. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει η εισήγηση της κ. Δάβαρη διεκόπη άκομψα από την πρόεδρο του Δ.Σ. λόγω υπέρβασης του 10λέπτου που είχε οριστεί ως χρόνος ομιλίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΒΑΡΗ (ολόκληρο το κείμενο)

Η χρονιά που πέρασε ήταν ομολογουμένως πρωτόγνωρη, δύσκολη και απαιτητική για τον Δήμο μας, την Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και των ακραίων καιρικών φαινομένων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της «ΜΗΔΕΙΑΣ» και της «ΕΛΠΙΔΑΣ».  Φαινόμενα τα οποία δοκίμασαν τα όρια και τις αντοχές μας.

Προτεραιότητα θα τολμούσα να πω για έναν Δήμο αποτελεί η διαχείριση της καθημερινότητας, ένας τομέας που αν και χαρακτηρίζεται ως αυτονόητος εν τούτοις είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, νευραλγικός και τον οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με όλα τα σοβαρά προβλήματα των αναγκών που προϋπήρχαν, προέκυψαν και ίσως προκύψουν.

Ωστόσο, παρά τις όποιες δυσκολίες, προχωράμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα μας για τον Δήμο και τους Δημότες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην πόλη, με αύξηση της ανακύκλωσης των ρευμάτων αποβλήτων που ανακυκλώνονται. (σ.σ. ακολουθεί κείμενο και μετά το βίντεο)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/9/2019 έως Μάρτιο 2022

Με αφορμή την συμπλήρωση 2,5 ετών από την ανάληψη της Αντιδημαρχίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου μας, προβαίνω σε απολογισμό παρουσιάζοντας στοιχεία των δράσεων της εκάστοτε Υπηρεσίας.

Η υπάρχουσα κατάσταση το Σεπτέμβριο του 2019 όταν αναλάβαμε την Υπηρεσία Καθαριότητας ήταν η εξής: Υπήρχαν περίπου 60 οχήματα εκ των οποίων μπορούμε να μιλάμε μόνο για τέσσερα εξ αυτών νεότερης τεχνολογίας, καθώς καμία προμήθεια για την αναβάθμιση του στόλου από το 2014 και μετά δεν είχε πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μιλάμε για έναν ιδιαίτερα γερασμένο στόλο.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Δ/νσης Καθαριότητας ανέρχεται στα 139 άτομα.

Η κατάσταση σε θέματα προσωπικού παρουσίαζε και παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις σε εργάτες, αλλά κυρίως σε οδηγούς, γεγονός που έως και σήμερα αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων, της κινητικότητας και της πανδημίας που μαστίζει έως και σήμερα την χώρα μας. Παρ’ όλες τις επανειλημμένες προσπάθειες για επάνδρωση του προσωπικού και ειδικά με οδηγούς, δυστυχώς, με την μη έγκριση προσλήψεων από την κεντρική διοίκηση, το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό. Η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε επαφές με ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να συνάψει συμβάσεις για την επάνδρωση με οδηγούς στην προσπάθεια ομαλοποίησης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Στις 30/3/2020 έγινε πρόσληψη 42 ατόμων (37 εργάτες καθαριότητας, 3 οδηγοί και ένας χειριστής μηχανημάτων έργου) λόγω κορωνοϊού για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. Παράλληλα, ο Δήμος υποστήριξε όλους τους εν λόγω εργαζόμενους στη διεκδίκηση ασφαλιστικών μέτρων.

Παρ΄ όλες τις αντιξοότητες, το υπάρχον προσωπικό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ανταποκρίθηκε εξαιρετικά συλλέγοντας το από 1/9/2019 έως και 31/12/2019  7.500 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων, 1.500 τόνους ανακυκλώσιμο υλικό και 800 τόνους κλαδιά.

Το 2020 οι ποσότητες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 • 19.736 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων
 • 4.304 τόνους ανακυκλώσιμο υλικό και
 • 2.000 τόνους κλαδιά

Το 2021 οι ποσότητες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 • 19.061 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων
 • 4.041 τόνους ανακυκλώσιμο υλικό και
 • 4.500 τόνους κλαδιά που ήταν πέραν των συνήθων ποσοτήτων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων ΜΗΔΕΙΑ με την συνδρομή ιδιωτικών εταιρειών.

Για το 2022 από 1/1 έως και σήμερα  οι ποσότητες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 • 2.453 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων
 • 890 τόνους ανακυκλώσιμο υλικό και
 • 240 τόνους κλαδιά που ήταν πέραν των συνήθων ποσοτήτων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων ΕΛΠΙΔΑ  με την συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας.

Για την συλλογή  των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων γνωστά ως ΑΕΚΚ η Υπηρεσία Καθαριότητας σύναψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την απομάκρυνση τους για τα έτη 2020 – 2021 και αφορούσε 654 τόνους και για τα έτη 2021 – 2022  αφορούσε 800 τόνους.

ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ  1/9/2019

 1. Αποκατάσταση καδοπλυντηρίου σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, το οποίο είχε παροπλισθεί λόγω παρέμβασης που είχε γίνει στον βασικό μηχανισμό πλυσίματος με αποτέλεσμα να παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες βλάβες.
 2. Συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων μέσω διεθνούς διαγωνισμού με ανάδειξη έξι οικονομικών φορέων για την συντήρηση μηχανημάτων, βαρέων οχημάτων, ΙΧ, πλύσιμο οχημάτων, προμήθεια ανταλλακτικών και προμήθεια ελαστικών και ειδών βουλκανισμού.
 3. Τεχνικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση μηχανημάτων και υδροστατικό έλεγχο οχημάτων αερίου.
 4. Προμήθεια τηλεματικής διαχείρισης σε οχήματα – μηχανήματα της Υπηρεσίας για εποπτεία και λεπτομερή καταγραφή των μετακινήσεων τους και ετήσια συνδρομή για την διατήρηση του προγράμματος.
 5. Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων η οποία βρίσκεται στο στάδιο των συμβάσεων και αφορά συνολικά 16 οχήματα – μηχανήματα.
 6. ένα απορριμματοφόρο 22 m3,
 7. δύο απορριμματοφόρα 16 m3,
 8. ένα σάρωθρο,
 9. ένα καδοπλυντήριο,
 10. ένα βυτιοφορο πολλαπλών χρήσεων,
 11. ένα φορτηγό 7 τόνων με αρπάγη,
 12. έναν εκσκαφέα
 13. ένα φορτηγό ανυψωτικό τετραξονικό με γάντζο  hook lift και 2 κιβωτάμαξες 30 m3, και
 14. 7 ανοιχτά ημιφορτηγά 4Χ4 συνολικής αξίας περίπου 2.000.000,00 ευρώ
 15. Συντήρηση πυρασφάλειας όλων των Δημοτικών κτιρίων.
 16. Ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων.
 17. Ετήσια διέλευση οχημάτων από την Αττική Οδό
 18. Ετήσιοι και περιοδικοί έλεγχοι ΚΤΕΟ
 19. Μεταφορές οχημάτων λόγω βλαβών
 20. Προμήθεια καυσίμων, χημικών προσθέτων και λιπαντικών (σε εξέλιξη μεσω διεθνούς διαγωνισμου).
 21. Προμήθεια ταχογράφων και θερμικού χαρτιού.
 22. Προμήθεια κλιματιστικών όλων των Υπηρεσιών
 23. Μελέτες για την υποστήριξη των Νομικών Προσώπων ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου
 24. Συντήρηση και πλύσιμο βυθιζόμενων κάδων με πρόβλεψη ανά τετράμηνο. Εδώ να σας ενημερώσω, ότι η συντήρηση πραγματοποιείτο, πλην όμως δεν υπήρχε σύμβαση για το πλύσιμο τους.
 25. Απεγκατάσταση βυθιζόμενου κάδου (λόγω κατασκευής του Δημαρχιακού Μεγάρου)
 26. Προμήθεια στολών covid γαντιών και αντισηπτικών.
 27. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 28. Απόδοση σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας για τα έτη 2019 – 2020 – 2021 και μελέτη ΜΑΠ 2022 σε εξέλιξη μέσω διαγωνισμού για την προμήθεια τους.
 29. Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων
 30. Συνέχιση της λειτουργίας των Γωνιών Ανακύκλωσης (χαρτί, μέταλλο/πλαστικό, γυαλί, ρούχα).
 31. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο (ελενίτ, καπνοδόχοι), σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως αρμόδιας για το αντικείμενο.
 32. Από την αρχή της θητείας μας είμαστε συνεχώς σε αναζήτηση κατάλληλης έκτασης για την μεταστέγαση του αμαξοστασίου.

διαχείριση βιοαποβλήτων

Σχεδιάζεται η εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε όλο το Δήμο, με την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού.

 • Συνεργασία ΕΔΣΝΑ-Δήμου για τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων (παροχή εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων από τον ΕΔΣΝΑ)
 • Στις 05/08/2020 παραλαβή από τον ΕΔΣΝΑ: 170 καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και ενός απορριμματοφόρου – καδοπλυντηρίου καφέ κάδων.
 • Σχεδιασμός προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε περιοχή του Δήμου
 • Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών καφέ κάδων, για συλλογή καθαρού υλικού, τα κλειδιά θα διανεμηθούν στους κατοίκους των περιοχών εφαρμογής.
 • Σε αναμονή πρόσληψης προσωπικού για λειτουργία απορ/ρου/καδοπλυντηρίου καφέ κάδων.
 • Σε αναμονή ανάθεσης εκστρατείας ενημέρωσης και προμήθειας ενημερωτικού υλικού.

ανακυκλωση

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΤΚΖ)

Διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) (πριν την ανάληψη καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής αποσύρονταν περί τα 18 με 20 οχήματα κατά μέσο όρο ετησίως, από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 αποσύρθηκαν 52 οχήματα).

 • Γωνια ανακυκλωσησ δημαρχειο

Συλλέγει σε χωριστούς κάδους: πλαστικά καπάκια, χαρτί, μέταλλο/πλαστικό ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες

 • Πλαστικα καπακια

Γραπτή και προφορική επικοινωνία με σχολεία, ιδιώτες και εταιρείες για τον τρόπο συλλογής καπακιών, μεταφορά και αποθήκευση σε αποθήκη του Δήμου. Παράδοση προς ανακύκλωση σε εταιρεία ανακύκλωσης πλαστικού.

Από τα έσοδα της ανακύκλωσης καπακιών, αλλά και ρούχων, πραγματοποιήθηκε αγορά ειδών για κάλυψη αναγκών των Δ/νσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Καθαριότητας, όπως αναπηρικά αμαξίδια, θερμάστρες, υγρό καδοπλυντηρίου, προστατευτικά δερμάτινα γάντια και γάντια νιτριλίου για τους εργαζόμενους της καθαριότητας, αυτοκόλλητα κάδων, σκεύη μιας χρήσης για το Κοινωνικό Μαγειρείο προωθητικό υλικό (καπέλα και σφυρίχτρες) για τη διοργάνωση ποδηλατικού γύρου 2020 και πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης για το Κινητό Πράσινο Σημείο

 • Συνεργασία ΕΔΣΝΑ-Δήμου για την παροχή εσωτερικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και μετάλλου/πλαστικού

Τοποθέτηση 70 τεμαχίων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία/νηπιαγωγεία με τη συνεργασία των εποπτών καθαριότητας. 

 • Παραδοση σημειου ανακυκλωσησ 7 ρευματων στο 1ο λυκειο

Η προμήθεια έγινε έπειτα από αίτημα του σχολείου.  

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμβαση για:

Την ανάπτυξη της γεωγραφικής υποδομής διαχείρισης πληροφοριών της Υπηρεσίας Καθαριότητας (ψηφιοποίηση θέσης κάδων, δρομολογίων απορριμματοφόρων)

 • ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Η σύμβαση αφορά α) αντιμετώπιση κουνουπιών σε ρέματα, φρεάτια και συντριβάνια και σε  δημοτικούς χώρους, όπως κοιμητήριο και αμαξοστάσιο και β) αντιμετώπιση εντόμων, ποντικιών και απολύμανση στα δημοτικά κτίρια, καθώς και γ) χαρτογράφηση του συνόλου των φρεατίων (για πρώτη φορά) στην επικράτεια του Δήμου και δ) ενημέρωση κοινού για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

Δράσεις ενημέρωσης

 • ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Συμμετοχή Δ/νσης Καθαριότητας Δήμου στην Ημερίδα της ΕΡΤ «Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωση» (21-2-2020), όπου συμμετείχαν η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 

 • Κινητό Πράσινο Σημείο

Συνέχιση της δράσης: ενημέρωση κοινού για την ορθή διαχείριση αποβλήτων και συλλογή των εξής υλικών από διάφορα προκαθορισμένα σημεία στην πόλη (ανάρτηση στο διαδίκτυο) ή κατόπιν ραντεβού με δημότες, εταιρείες και σχολεία: πλαστικά καπάκια, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες, βιβλία, παιχνίδια και CD/DVD (ανεστάλη το Μάρτιο 2020 λόγω κορωνοϊού).

Συνεννόηση με Κοινωνική Υπηρεσία (Κοινωνικό Ανταλλακτήριο, Κοινωνικό Παντοπωλείο) για διοχέτευση των συλλεχθέντων επαναχρησιμοποιούμενων υλικών (βιβλία, παιχνίδια και CD/DVD, ρούχων, επίπλων) σε ωφελούμενους. Συνεννόηση με σχολεία για παροχή βιβλίων στις σχολικές βιβλιοθήκες.

 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία

Επίσκεψη σε σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου με Κινητό Πράσινο Σημείο και ενημέρωση για την ανακύκλωση με το παιχνίδι «Πού πετάω τι;» (1 ημέρα/εβδομάδα) σε συνεργασία με το πλήρωμα ΚΙΠΣ, συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι τους (ανεστάλη το Μάρτιο 2020 λόγω κορωνοϊού)

 • συνεργασια με κινητο πρασινο σημειο περιφερειας
 • Ιούλιος 2021 έως σήμερα
 • Υπόδειξη σημείων στάθμευσης
 • Δημοσιοποίηση προγράμματος theGreenCity στα μέσα ενημέρωσης του Δήμου
 • Παραγγελία πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης για διευκόλυνση στάθμευσης του.
 • έκθεση περιβαλλοντικής τεχνολογίας Verde.tec (Μάρτιοσ 2022)

Ο Δήμος συμμετείχε με παρουσίαση στο Verde.tec Forum με θέμα το δημοτικό Κινητό Πράσινο Σημείο.

 • Καθημερινή τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία

Με δημότες, επαγγελματίες και σχολεία για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ολοκληρώνεται η δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την ορθή διαχείριση αποβλήτων στην πόλη, που θα διανεμηθεί σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις.

Χρηματοδοτήσεις

 • Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.6i.26.2-4.1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 2020.

Το περιεχόμενο της πρότασης που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση είναι:

 • κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης
 • κάδοι καφέ συλλογής βιοαποβλήτων δρόμου
 • καδάκια κουζίνας για την συλλογή βιοαποβλήτων
 • σακούλες κομποστοποιήσιμες για την συλλογή βιοαποβλήτων
 • 2 απορριμματοφόρα για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
 • 2 καδοπλυντήρια για το πλύσιμο των κάδων
 • 1 ρυμουλκούμενος κλαδοτεμαχιστής
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Συνολικό ύψος χρηματοδότησης: 1.403.104,02 €

Η αξιολόγηση της πρότασης και η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που μας ζητήθηκαν από το ΥΜΕΠΕΡΑ είναι σε εξέλιξη.

 • Υποβολή 2Ης πρότασης για χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ: πρόσκληση 14.6i.26.5.1.2 με τίτλο «Δημιουργία πράσινων σημείων»

Υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2021.

Το περιεχόμενο της πρότασης που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση είναι:

 • 1 Κινητό Πράσινο Σημείο
 • 4 βυθιζόμενες Γωνιές Ανακύκλωσης
 • Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά με τα άνωθι

Συνολικό ύψος χρηματοδότησης: 616.280,00 €

Σε αναμονή της αξιολόγησης από τη Διαχειριστική Αρχή.

 • Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04)

Υποβλήθηκε τον Μάιο του 2021.

Το περιεχόμενο της πρότασης που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση είναι:

 • Δράσεις ενημέρωσης κοινού
 • Εξοπλισμός διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων:
  • Καφέ κάδοι δρόμου για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
  • κάδοι και σακούλες κουζίνας για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
  • 1 ρυμουλκούμενος κλαδοτεμαχιστής
  • 2 απορριμματοφόρα/καδοπλυντήρια για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
 • προμήθεια και εγκατάσταση 10 βυθιζόμενων Γωνιών Ανακύκλωσης.

Συνολικό ύψος χρηματοδότησης: 2.607.224,00 €.

Από το σημείο αυτό κι έπειτα δε αναγνώστηκε το κείμενο λόγω της διακοπής από την κ. Καψοκεφάλου.

Η αξιολόγηση της πρότασης και η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που μας ζητήθηκαν από το ΥΜΕΠΕΡΑ είναι σε εξέλιξη.

 • Επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ (ΤΣΔΑ)
 • Το ΤΣΔΑ είναι ο σχεδιασμός του Δήμου για την 5ετία 2021-2025, όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων.
 • Υποβολή πρότασης (28/02/2020) για χρηματοδότηση της επικαιροποίησης του ΤΣΔΑ από Ε.Π. Αττικής (Περιφέρεια) με αποτέλεσμα την Απόφαση Ένταξης για χρηματοδότηση της δράσης με το ποσό των 24.800,00 €
 • Επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με χρήση της άνωθι χρηματοδότησης.

Απολογισμός έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 1.01.2021 – έως και σήμερα.

Α1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • Έγινε συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, τρίγωνα, νησίδες, μικροί χώροι πρασίνου κλπ) συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων περίπου από το συνεργείο πρασίνου του Δήμου.
 • Έγινε συντήρηση του πρασίνου περιβάλλοντος χώρου των σχολείων και των παιδικών σταθμών συνολικής μικτής έκτασης 100 στρεμμάτων περίπου από το συνεργείο πρασίνου του Δήμου. Η συντήρηση έγινε τουλάχιστον μια φορά πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου σε όλα τα σχολεία και σε αρκετά σχολεία όπου υπήρχε ανάγκη έγιναν και άλλες παρεμβάσεις κατά την διάρκεια του έτους.
 • Έγινε προετοιμασία, έλεγχος και αποκατάσταση σε βλάβες από τρίτους, στις εγκαταστάσεις του αυτόματου ποτίσματος σε Δημοτικούς φυτεμένους χώρους, όπως (κεντρικές πλατείες, τρίγωνα κλπ.) αλλά και στους αύλειους φυτεμένους χώρους σχολείων- βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Έγινε φύτευση σε κενούς λάκκους και αντικατάσταση των ξερών δένδρων, σε πεζοδρόμια της οδού Δερβενακίων, Ναυπλίου, Πάρου, Γοργοποτάμου, Επτανήσου, Ειρήνης και Μακεδονίας, στο τρίγωνο της Ηπείρου (πίσω από το κολυμβητήριο) Πλ. Αγίου Ιωάννου, Κεντρική Πλατεία, Αιγαίου Πελάγους κλπ.
 • Έγινε διαχείριση των δένδρων (κλάδεμα, κοπή ξερών ή προβληματικών δένδρων) στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου από το συνεργείο του Δήμου και από εξωτερικό συνεργάτη, βάσει σύμβασης. Το κλάδεμα – κοπή υψηλόκορμων δένδρων γίνεται από ανάδοχο εταιρεία με την αριθμ. πρωτ. 18943/01.08.21 σύμβαση ποσού 20.894,00 ευρώ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντός του έτους 2021 υλοποιήθηκε το 80% του συμβατικού αντικείμενου δηλαδή κλαδεύτηκαν 90 περίπου ψηλά δένδρα και τα υπόλοιπα 36 δένδρα θα κλαδευτούν έως τη λήξη ισχύος της σύμβασης .
 • Έγινε καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών του πρασίνου και συγκεκριμένα καταπολέμηση της πιτυοκάμπης των πεύκων κυρίως σε σχολεία αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η καταπολέμηση έγινε από ανάδοχο εταιρεία με την αριθμ. πρωτ.:18224/23.07.21 σύμβαση ποσού 15.733,12 ευρώ και το φθινόπωρο του έτους 2021 ψεκάστηκαν 1440 και πλέον πεύκα σε σχολεία, πεζοδρόμια, στον λόφο Τσακού και απομακρύνθηκαν κουκούλια με κάμπιες από 300 δένδρα .
 • Έγινε απομάκρυνση πρέμνων σε πεζοδρόμια και πλατείες, με το πρεμνοφάγο και πλακόστρωση αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός των εργασιών της ανάπλασης της Πλατείας Ασημακοπούλου (τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος, σπορά γκαζόν και φύτευση).
 • Έγινε σύνταξη μελετών και πραγματοποίηση των παρακάτω προμηθειών:
 • Έγινε σύνταξη μελέτης για την προμήθεια υλικών – εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος με αριθ.πρωτ.:16949/09.07.21 συνολικού ποσού 2.675,67 ευρώ με διάρκεια έως τέλος του έτους 2021.
 • Έγινε σύνταξη μελέτης και σύμβαση με αριθ.πρωτ.:18226/23.07.2021 συνολικού ποσού 10.500,00 ευρώ για την προμήθεια φυτικού υλικού. Το έτος 2021 παρελήφθη το 20% των φυτών, ενώ η προμήθεια δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα (ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι 31-05-2022).
 • Έγινε σύνταξη μελέτης και ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύναψης σύμβασης με αριθ. Πρωτ.18225/23-07-2021 συνολικού ποσού 10.993,67 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου.
 • Προωθείται σταδιακά, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, η διετής (για τα έτη 2021 και 2022) προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την συντήρηση των κηποτεχνικών μηχανημάτων πρασίνου, συνολικού ποσού 13.500,00 ευρώ.
 • Υπήρξε ανταπόκριση στην ικανοποίηση των αιτημάτων δημοτών και φορέων, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, μετά από τη διενέργεια αυτοψιών, ιεράρχησης των εργασιών, υλοποίηση των έργων, απαντήσεις μέσω ταχυδρομείου ή e-mail κλπ.
 • Υπήρξε συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε Επιτροπές Παραλαβής προμήθειων και εργασιών, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Πρασίνου.

Κατά το 2021 οι εγκεκριμένες δαπάνες, που αφορούσαν σε δράσεις του Τμήματος Πρασίνου (δηλαδή χωρίς να περιλαμβάνονται η προμήθεια ΜΑΠ – γάλακτος, λιπαντικών, αυτοκινήτου, σάκων απορριμμάτων κλπ που υλοποιούνται από την Δ/νση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων ή άλλες υπηρεσίες ) μετά τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού, ανήλθαν στο ποσό των 71.500,00 ευρώ και έγιναν συμβάσεις – δαπάνες συνολικού ποσού 71.500,00 ευρώ (κάποιες από τις συμβάσεις βαρύνουν και τις δαπάνες του επόμενου έτους 2022).