Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις 5/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 05.10.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέμα:

  1. Εκ νέου λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατόπιν του υπ’ αριθμ.  πρωτ.: 104561/27-09-2022 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).