Ενωμένο το “Φυσάει κόντρα” σε όλα τα επίπεδα

Την προηγούμενη εβδομάδα προγραμματίσαμε την συνέλευση μας όπου πήραμε αποφάσεις για το πως θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα για μια σειρά από ζητήματα:- Ακρίβεια- Δημόσιοι Χώροι στην πόλη- Αντιφασισμός- Καθαριότητα και στήριξη στους εργαζόμενους/ες του δήμου- Δημοτικό σχολείο στο πρώην Μακρή. Παράλληλα προχωρήσαμε σε ανανέωση του συντονιστικού μας με νέα μέλη.

Το Φυσάει Κόντρα συνεχίζει την ζωντανή λειτουργία του με άμεση δημοκρατία και ενότητα.