Ηλέκτρα Αντωνοπούλου: Σχετικά με τις εκλογές του Συλλόγου του Αη – Γιάννη

Ο ιστορικός Σύλλογος του Αϊ-Γιάννη, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Και τούτο γιατί καλείται να επιλέξει την νέα ηγεσία του, μετά από το κενό που άφησε η απώλεια του αείμνηστου Παναγιώτη Βαβουγυιού, Πρόεδρου επί σειρά ετών του Συλλόγου μας.

Μεγάλο το κενό του αείμνηστου Προέδρου, μεγάλες και οι υποχρεώσεις των μελών του Συλλόγου.  

Συνεπές πρός το Καταστατικό του Συλλόγου, το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει στις από το Καταστατικό του προβλεπόμενες αρχαιρεσίες. Με την δημοσίευση της απόφασης του Δ.Σ., παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο, τουλάχιστον για το Σύλλογο του Αϊ-Γιάννη. Εκατοντάδες νέα μέλη εγγράφηκαν στο Σύλλογο. Κατέφθαναν στα γραφεία συμπολίτες μας με δεκάδες αιτήσεις εγγραφής νέων μελών. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 700 αιτήσεις εγγραφής νέων μελών!

Πράγματι, εξαιρετικό νέο για τον Σύλλογο!

Πλήν όμως, τα νέα μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου την Κυριακή 6.11.2022.  Καταστατικό του Συλλόγου αναφέρει: “Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μεταξύ των τακτικών μελών των διατελούντων από εξαμήνου τουλάχιστον τοιούτων.” Κεφάλαιο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρον 14ον.

Τούτο σημαίνει ότι στις αρχαιρεσίες, που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν με την εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 6 Νοεμβρίου, όσα νέα μέλη γράφτηκαν  τις τελευταίες ημέρες και πάντως όσα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από την εγγραφή τους δεν μπορούν ούτε να ψηφίσουν ούτε να ψηφιστούν. Αυτό ορίζεται από το Καταστατικό ρητά και καθαρά.

Αντιλαμβάνομαι την επιθυμία και την διάθεση των νέων μελών να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες, πλήν όμως, είναι υποχρέωση όλων μας  να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό στο ακέραιο. Και την ευθύνη τήρησης του Καταστατικού έχουν όλα τα μέλη, παλιά και νέα, αλλά πρωτίστως το Δ.Σ.

Κυκλοφορούν αλλά και δημοσιεύονται, απόψεις, ότι τάχα το Δ.Σ. δεν υφίσταται, μετά την προκήρυξη των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών. Τέτοιες απόψεις δεν ευσταθούν.

 Το Δ.Σ. υφίσταται, είναι ενεργό και οφείλει να φροντίσει ώστε μέχρι και την διεξαγωγή των εκλογών όλα να γίνουν σωστά, κάτι πού είναι και Καταστατική του υποχρέωση.  Άλλωστε το Δ.Σ. υποβάλλει στην Γ.Σ. τα πεπραγμένα του, τα οποία η Γ.Σ. κρίνει και τελικώς απαλλάσσει ή όχι το Δ.Σ. πάσης ευθύνης.

Ακούγεται επίσης ότι δεν μπορεί το Δ.Σ. να ανακοινώσει στα νέα μέλη ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν ή και να ψηφιστούν γιατί το ίδιο το Δ.Σ. είχε προσκαλέσει σε εγγραφή νέα μέλη.

 Φυσικά και είχε προσκαλέσει να εγγραφούν νέα μέλη το Δ.Σ. Κάθε Δ.Σ. που θέλει να βλέπει το Σύλλογο να μεγαλώνει και να αυξάνεται σε μαζικότητα και δραστηριότητα, καλεί σε εγγραφές νέα μέλη. Τα οποία νέα μέλη οφείλουν να τηρούν το Καταστατικό.

Επίσης δεν υπάρχουν δύο διαδοχικές Γ.Σ. εκλογοαπολογιστικού χαρακτήρα. Υπάρχουν δύο προσκλήσεις σε Γ.Σ.  Αν στην πρώτη πρόσκληση σε Γ.Σ. δεν ανταποκριθεί η απόλυτη πλειονότητα των μελών, τότε η πρόσκληση επαναλαμβάνεται και θεωρείται ότι όσοι προσέλθουν απαρτίζουν την Γ.Σ. Κατά πάγια πρακτική Συλλόγων αλλά και σχεδόν όλων των Νομικών Προσώπων, οι δύο προσκλήσεις συγχωνεύονται σε μία και αυτό πιθανώς να παρέσυρε στη  λανθασμένη άποψη περί δύο Γ.Σ.

Πέρα από τις φημολογίες και τις διάφορες απόψεις επι του θέματος, ας δούμε τι προκάλεσε όλη αυτή την συζήτηση και την διατύπωση απόψεων επι θεμάτων που έχει λύσει ήδη το Καταστατικό του Συλλόγου.

Γράφτηκαν εκατοντάδες νέα μέλη. Με αυτοπρόσωπη παρουσία; Στην συντριπτική τους πλειονότητα όχι. Δεκάδες αιτήσεις παραδίδονταν στα μέλη του Δ.Σ. πρός εγραφή νέων μελών. Όσοι γράφονταν είχαν την εντύπωση μπορούν να εκλέξουν και να εκλεγούν.

Θεμιτό! Έχουν κάθε δικαίωμα!

Μόνο που για να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό,  κατά το Καταστατικό του Συλλόγου, το οποίο και αποδέχονται με την εγγραφή τους, θα πρέπει να περιμένουν την συμπλήρωση εξαμήνου από την εγγραφή τους.

Όλα τα άλλα περιττεύουν!

Προκαλεί πάντως δυσάρεστη έκπληξη να υποστηρίζονται όλες οι αντικαταστατικές ενέργειες από μέλος του Συλλόγου και υποψήφιο για το Δ.Σ.

Σημειώνεται πάντως ότι το Δ.Σ. είτε το απερχόμενο είτε αυτό που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες της 6ης Νοεμβρίου θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η δημοσίευση αντικαταστατικών προτάσεων από μέλος του Συλλόγου και μάλιστα υποψήφιου για το Δ.Σ. συνιστά παράβαση του Καταστατικού.

Αντωνoπούλου-Πανάγου Ηλέκτρα.

Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αη-Γιάννης