Σωτήρης Παπαμιχαήλ: Η Αντισυνταγματικότητα της κατάργησης της απλής αναλογικής στους ΟΤΑ

«Οι εν λόγω διατάξεις … μετέβαλαν εκ των υστέρων το πλαίσιο ασκήσεως του κατοχυρούμενου στο Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των Ο.Τ.Α. …, διότι η εκφρασθείσα θέληση των εκλογέων είχε διαμορφωθεί κατά συνεκτίμηση … και του ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τις εκλογές αυτές νομοθεσία, οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες του δήμου …. θα λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο, όργανο διοικήσεως του δήμου με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, απαιτουμένων ενδεχομένως ευρύτερων συναινέσεων για την επίτευξη πλειοψηφίας και από δημοτικούς συμβούλους που δεν εξελέγησαν με τον συνδυασμό του Δημάρχου».

Με αυτή τη βασική σκέψη, σύμφωνη με τη δημοκρατική παράδοση του Σώματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας σε Ολομέλεια (Πρόεδρος, 10 Αντιπρόεδροι, 50 Σύμβουλοι) με την με αρ.2377/2.12.2022 απόφαση του -κατά παραπομπή με την με αρ. 760/5.4.2022 του Γ΄ Τμήματος- έκρινε κατά πλειοψηφία με πλήρη αιτιολογία ως πολλαπλώς αντισυνταγματικές τις αλλαγές που επέφεραν στον ν.4555/19.7.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ο οποίος ψηφίσθηκε επί υπουργίας Π.Σκουρλέτη, οι ν.4623/9.8.2019 και 4625/31.8.2019, οι οποίοι ψηφίσθηκαν επί υπουργίας Π.Θεοδωρικάκου.

Όπως προκύπτει από την περίληψη της απόφασης, οι παραπάνω νόμοι που επενέβησαν με αλλοίωση στον ν.4555/2018 έχουν παραβιάσει αμέσως ή εμμέσως, ευθέως ή εκ πλαγίου, αυτοτελώς ή συνδυαστικά τις ακόλουθες διατάξεις του σώματος του Συντάγματος.

1. Το άρθρο 1 παρ.2, κατά το οποίο θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

2. Το αρ.4 παρ.1 για την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου.

3. Το αρ.5 παρ.1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας με τη συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

4. Το αρ.51 παρ.3 για την εκλογή των αντιπροσώπων με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

5. Το αρ.52, κατά το οποίο η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, υπό την εγγύηση της Πολιτείας και

6. Το αρ. 102 παρ.2 περί της αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της εκλογής των αρχών τους με καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Η δε παραβίαση των παραπάνω συνταγματικών κανόνων είχε και έχει κατά την παραπεμπτική απόφαση τα ακόλουθα αποτελέσματα

1. Την παραβίαση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

2. Την παραβίαση των αρχών της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής, η οποία αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και

3. Την παραβίαση της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού.

Οι παραβιάσεις αυτές συντελέσθηκαν με την μετατροπή με τους παραπάνω νόμους του 2019 των δημοτικών σχετικών πλειοψηφιών ή και μειοψηφιών στο εκλογικό σώμα σε απόλυτες πλειοψηφίες της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου στα όργανα διοίκησης (Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).Τούτο δε, συνδυάστηκε με την ευρεία απόσπαση αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά Συμβούλια και μεταφορά τους στα όργανα αυτά.

Μάλιστα, κατά την απόφαση, «.. κατά τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής που είχε εισαχθεί με τον ν. 4555/2018 στη διοίκηση των δήμων, προκειμένου να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία αυτών, η τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων, με την εφαρμογή των επίδικων ρυθμίσεων και κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο», η οποία και εξ αυτού του λόγου είναι αντισυνταγματική.

Η αντισυνταγματικότητα με τη συγκεκριμένη αιτιολογία είχε αναπτυχθεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή (Αύγουστος 2019) στη σχετική ένσταση που είχε κατατεθεί από τους Τζανακόπουλο, Ραγκούση (ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.) και υποστηριχθεί από ΚΙΝΑΛ (Λοβέρδος) και ΜΕΡΑ 25 (Αδαμοπούλου), η οποία όμως απερρίφθη από την πλειοψηφία (ΝΔ).

Το πολιτικό μήνυμα το οποίο και με νομική αιτιολογία πλέον εκπέμπεται είναι αφενός ότι δεν μπορεί ο νομοθέτης κατά το δοκούν να τροποποιεί τα πολιτικά αποτελέσματα των εκλογών εκ των υστέρων και μάλιστα με άμεση ισχύ και αφετέρου ότι χρειαζόμαστε συνεργασίες διοίκησης.

Άλλωστε, συνεργατικά σχήματα κυβέρνησαν την Ελλάδα από τον Νοέμβριο 2011 έως και τον Ιούλιο 2019, στην πιο δύσκολη μεταπολιτευτική περίοδο, το ίδιο συμβαίνει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και αυτό θα συμβεί και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Γιατί λοιπόν να μην συμβεί και στους ΟΤΑ ?

ΣΩΤΗΡΗΣ  ΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (ΣΕΠΤ. 2014 – ΣΕΠΤ. 2019).

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.