Γιώργος Οικονόμου: Απάντηση στην «Παραπλανητική» Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δημάρχου

Η περιβόητη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Σύμβαση Απευθείας Ανάθεσης σχετική με τη « Μίσθωση Μηχανημάτων έργου με Χειριστή ,φορτηγών και Οδηγό και Εργάτες για Εργασίες Αποκομιδής κλαδιών που προέκυψαν λόγω χιονόπτωσης» και οι απορρέουσες από αυτή αποφάσεις, αποτελούν μια νομική και οικονομική πληγή για την πόλη μας, και κάθε ένας από εμάς οφείλει να έχει πλήρη και σαφή ενημέρωση για την πορεία αυτής της σύμβασης.

Δεδομένης της σημερινής «παραπλανητικής ανακοίνωσης» που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τίτλο «Απορρίφθηκε η προσφυγή του κ. Γεωργίου Οικονόμου», οφείλουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να σημειώσουμε τα εξής :

1. Καμία απόφαση δεν εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία να κρίνει τυπικά και επί της ουσίας την από 4/10/2022 την εν λόγω προσφυγή κατά της προδήλως παράνομης απόφασης 269/2022. Δημοσιεύουμε το σχετικό έγγραφο με αρ. Πρωτ.128759/14.12.2022 της κας Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

2. Σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας για να αποφανθεί επί των εκατοντάδων προσφυγών αρμοδιότητάς της , η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δυστυχώς, δεν έχει τη δυνατότητα να αποφανθεί επί όλων των αιτημάτων των διοικουμένων εντός της προθεσμίας των εξήντα ημερών που τάσσει ο νομοθέτης. Μετά την παρέλευση των εξήντα ημερών, θεωρείται από το νόμο, ότι η μη απάντηση είναι αρνητική απάντηση, ώστε να μη χαθεί χρόνος και να προφύγει ο δικαιούχος περαιτέρω ή στην ελληνική δικαιοσύνη.

3. Εκείνο, που μας προέτρεψε η αρμόδια Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , είναι η προσφυγή μας στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή και στα Διοικητικά Δικαστήρια όπως ορίζουν τα άρθρα 151 και 152 του ν.3463/2006, καθώς αυτή είναι και η συνηθισμένη τυπική διαδικασία.

Επομένως, καλό είναι ο κος Δήμαρχος πριν χρησιμοποιήσει την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας ως προσωπικό Γραφείο Τύπου του ιδίου και της παράταξής του, να παραθέτει όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ειδικά όταν αυτή η υπόθεση αφορά την κατασπατάληση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ . Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο ένδικο βοήθημα για τη συγκεκριμένη περίπτωση προς αποκατάσταση της νομιμότητας. Οι δημότες της Αγίας Παρασκευής αξίζουν πλήρη ενημέρωση και όχι «παραπλάνηση» επί των τόσο σοβαρών οικονομικών θεμάτων της πόλης μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ