Ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής» (VD)

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών από οικονομικούς φορείς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής»

Ο αριθμός των υποβληθέντων προσφορών είναι ικανός για την ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες, έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωσή του θα εκδοθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.