Ο Γιώργος Καράμπελας πρόεδρος στον ΓΣΑΠ

Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΓΣΑΠ κ. Τσουλούφη Αναστάσιου για λόγους υγείας, το ΔΣ του συλλόγου συνεδρίασε και ανασυγκροτήθηκε.

Πρόεδρος πλέον είναι ο κ. Καράμπελας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση επίσης ορίστηκαν και ο Γενικός Αρχηγός και οι Έφοροι.