Κώστας Τσιαμπάς: Επτά (7) κρίσιμα ερωτήματα για το «Μπαρμπίκα»

Αγαπητοί Συμπολίτες.

Στις 27/8/2018 ανακοινώθηκε η διοικητική παραλαβή του σχολείου την οποία έκανε ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και ο Πρόεδρος της Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Αξιοπερίεργο είναι, γιατί από τη παραλαβή απουσίαζαν παντελώς η Τεχνική Υπηρεσία και οι λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες.

Παρακολουθώντας διαχρονικά, την εξέλιξη του έργου,   ρώτησα δύο φορές στο ΔΣ τη διοίκηση, με στόχο τον προβληματισμό και την εγρήγορση εάν θα έχουν εξασφαλισθεί  όλες οι προϋποθέσεις, για να προλάβουμε το Σεπτέμβριο και δεν πήρα καμιά  διαβεβαίωση .

Για να ΜΗΝ φθάσουμε στις κορδέλες και τα σόου και το σχολείο  υπολειτουργεί, ΚΑΛΩ τον κύριο Δήμαρχο να απαντήσει  στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες;
  2. Έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον Ελεγκτή Δόμησης απαραίτητη προϋπόθεση για τι λειτουργία;
  3. Γιατί δεν έχει γίνει αίτημα μέχρι και 29/8/2018 για να εκδοθεί το πιστοποιητικό παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας, ώστε να λειτουργήσει το σχολείο με ασφάλεια. Πότε και ποιος θα το κάνει;
  4. Δεν έχει γίνει ακόμη το αίτημα στη ΔΕΗ για τη σύνδεση με τη μέση τάση. Το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με το εργοταξιακό ρεύμα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Πότε και ποιος θα  κάνει το αίτημα;
  5. Προηγήθηκε της διοικητικής παραλαβής, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών από τον ανάδοχο ;
  6. Έχει γίνει η προσωρινή παραλαβή του έργου από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Τι υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του αναδόχου;
  7. Γιατί δεν συμμετείχαν μηχανικοί του Δήμου στην επιτροπή παραλαβής, σας το είχα προτείνει με παράδειγμα; Μήπως αρνήθηκαν και εάν ναι, για ποιο  λόγο ;

Αγαπητοί Συμπολίτες.

Είναι άδικο η ελπίδα και το όνειρο των παιδιών να διαψευσθεί λόγω των ελλείψεων. Εκπαιδευτικό Τεχνικό  ίδρυμα πρέπει να παραδοθεί και όχι Ξενοδοχείο.

Η Ελλάδα είναι μεν θύμα σπάταλων πολιτικών, χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά πάνω απ’ όλα παραμένει θύμα της απροθυμίας του παλαιού πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Η θεωρία «Άρτος και Θεάματα» είναι πολύ παλιά για να τη δεχόμαστε  σήμερα.

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Υποστράτηγος ε.α.

πρ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

πρ. Διοικητής και Πρόεδρος ΔΣ Γεν. Νοσοκομείου Σπάρτης