«Πόλεμος» Παιανίας-Αγ. Παρασκευής για τη …Λεωφ.Λαυρίου

Για άλλη μια φορά ο Δήμος Παιανίας εκφράζει την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία του, « απέναντι στην επιχειρούμενη -τους τελευταίους μήνες- απόπειρα» του όμορου Δήμου Αγίας Παρασκευής, αμφισβήτησης των ορίων της διοικητικής ευθύνης του, στην περιοχή της Λεωφόρου Λαυρίου (αριθμ. 2-56).

Ο δήμος Παιανίας , χαρακτηρίζει την εν λόγω αμφισβήτηση « απαράδεκτη» και τονίζει ότι « έχει καταγραφεί με όλους τους δυνατούς τρόπους και δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος και η Αυτοδιοίκηση:

Πρώτα απ’ όλα, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας (υπ’ αριθμ. 53/24.05.2017 απόφαση). Παράλληλα, ο Δήμος ανέθεσε την υπόθεση σε ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά κι έγκριτη Δικηγορική Εταιρεία, προχωρώντας σε άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ζητείται να ακυρωθεί η παράλειψη της Διοίκησης αφενός να προβεί, ενόψει της ευθείας αμφισβήτησης, σε ερμηνεία και εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 117/02.02.1927 απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου καθορισμού ορίων και, αφετέρου, να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, το οποίο εσφαλμένα και κατά πρόδηλη πλάνη περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη περιοχή, που εμπίπτει και στο σχέδιο πόλης του Δήμου Παιανίας.

Πρόκειται για αιτήσεις ακυρώσεως οι οποίες εκκρεμούν προς συζήτηση ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας. Επιπλέον, ο Δήμος απέστειλε ήδη το περασμένο Καλοκαίρι, τόσο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής όσο και στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. εξώδικη διαμαρτυρία – αίτηση, με την οποία ζητείται να ανακληθούν οι επιστολές που έχει αποστείλει ο όμορος Δήμος, σε δημότες μας, της αμφισβητούμενης αυτής περιοχής, και ζητώντας από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. να συμμορφωθεί με τον νόμιμο καθορισμό των ορίων των δύο Δήμων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από πολλών δεκαετιών, χωρίς ποτέ μέχρι πρόσφατα να έχουν αμφισβητηθεί».

Ο Δήμος Παιανίας δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι αποφασισμένος, όπως συνεχίσει να προασπίζεται με κάθε νόμιμο τρόπο τα όρια του Δήμου του » απέναντι σε παράνομες ενέργειες και πρακτικές από όπου και αν αυτές προέρχονται».