Ομοφωνία για λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την απόκτηση του «Μακρή»

Ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο της έγκρισης της επιλογής του χρηματοπιστωτικού Οργανισμού από τον οποίο θα λάβει το αναγκαίο δάνειο ο Δήμος για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119.

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο χώρος που στεγάζονταν τα εκπαιδευτήρια Μακρή είναι απαραίτητος για την κάλυψη των σχολικών αναγκών της πόλης.

Όπως εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τιμολέων Κωστόπουλος, η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή έκρινε συμφέρουσα την προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τη λήψη του δανείου σε σχέση με αυτή της τράπεζας EUROBANK. Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες τράπεζες δεν απέστειλαν προσφορά.

Οι όροι αναφέρονται σε αποπληρωμή του ποσού των 2.750.000€ σε 12 έτη με επιτόκιο 3,70% και ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 289.940,69€.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι το συνολικό ποσό του δανείου προήλθε από εκτίμηση ορκωτού λογιστή και πως η αποπληρωμή θα ξεκινήσει όταν θα έχουν τελειώσει οι δόσεις για την αγορά του κτήματος Ιόλα, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Γιάννης Αργυρός.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει, ότι ο Δήμος προχωρά προς το δικαστήριο με τους ιδιοκτήτες έχοντας ένα δυνατό όπλο στα χέρια του. Με μια ομόφωνη απόφαση, με το δάνειο στο χέρι και τη σχολική κοινότητα ως δυνατή στήριξη έχει όλες τις πιθανότητες να κερδίσει.

Σαφώς η πορεία της απόκτησης του «Μακρή» παρουσιάζει πολύ αισιόδοξη εικόνα, αν και είναι μακρύς ο δρόμος προς την ολοκλήρωση του σχολείου.