Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 08.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την άρση της απαγόρευσης της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού, μεταξύ των οδών Πάρου και Χίου
  2. Λήψη απόφασης για την ρύθμιση της στάθμευσης επί των οδών Πραξιτέλους και Τρικάλων
  3. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Ανθ. Τασσοπούλου
 Αγία Παρασκευή  04.12.2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς