Δείτε -Live την Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ σήμερα στίς 18.00μμ (APimages)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ-ΔΕΙΤΕ live.localtv.gr/zontani-sindesi-dimos-agias-pasaskevis/

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»συνολικού προϋπολογισμού 21.080.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  2. Ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2021-2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  3. Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησης του «Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2021» καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  4. Λήψη απόφασης, επί των από 2-12-2020 και 14-05-2021 αιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία «POLITIS OUT OF HOME MEDIA-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρων του 2ου Γυμνασίου Aγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κολοκοτρώνη έναντι του 7, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα   ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Άρση απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης επί της οδού Καρβελά (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).
  9. Αντικατάσταση & εκ νέου τοποθέτηση Αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος» (εισήγηση: Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).