Ανοιχτή επιστολή του Γιάννη Σερκεδάκη στον Πρωθυπουργό για την σύνδεση αθλητισμού και εκπαίδευσης

“ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ” 2021-2027
  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΗΚΑ -Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο για ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες προυπολογισμού 7,588 δις ευρω.

Μοναδική και μεγάλη ευκαιρία για την καλυψη του χάσματος μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης.

Αξιότιμε Κύριε Μητσοτάκη

Αξιότιμε Κύριε  Πρωθυπουργέ

Η πανδημία έδωσε το έναυσμα για την άμεση εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία εδώ και μια δεκαετία, αποτελεί ζητούμενο από τις αθλητικές Οικογενειες. Η δυνατότητα εξατομικευμένης φοίτησης πρωταθλητών υψηλών επιδόσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) προσφέρει μεγαλύτερη χρονική ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες τους.

Οι αθλητές αποτελούν μια κατηγορία μαθητών που αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν σοβαρές ελλείψεις και αντιμετωπίζονται ως χαμηλής στάθμης μαθητές, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαν να επιτύχουν υψηλές μαθησιακές επιδόσεις.   Είναι γνωστό ότι οι αθλητές υψηλών επιδόσεων είναι ιδιαίτερα ισχυρές προσωπικότητες με αυξημένη ικανότητα μάθησης. Όταν τους δοθεί η πρέπουσα υποστήριξη εξελίσσονται και μετά το πέρας της αθλητικής τους σταδιοδρομίας σε άτομα που διαπρέπουν από κάθε άποψη και αποτελούν την «ατμομηχανή» της κάθε κοινωνίας.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές είναι ότι είναι εξαναγκασμένοι να ακολουθούν εξαντλητικά προγράμματα προπόνησης τουλάχιστον 4-8 ωρών, όπου ενδιάμεσα παρεμβάλλεται η παρακολούθηση των μαθημάτων με φυσική παρουσία στα σχολεία. Επίσης, οι εξεταστικές γίνονται συνήθως μέσα στις αγωνιστικές περιόδους, στερώντας τους το δικαίωμα να εξεταστούν.

Παρόμοια και πολλοί σοβαρότερα προβλήματα αποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετωπίζουν και άλλες κατηγορίες μαθητών, όπως αυτοί που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες γεωγραφικά περιοχές ή είναι απόδημοι Έλληνες ή έχουν σοβαρές ασθένειες που δεν τους επιτρέπεται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία στο σχολείο ή έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Οπότε το ιντερνετικό σχολείο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επαγγελματίας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαδικτυακά σχολεία (e-learningschools), έιχε εγγραφεί σε ένα διαδικτυακό σχολείο του εξωτερικού για να περατώσει τις σπουδές του.

Η ψηφιακή προσαρμογή δεν θα πρέπει να σταματήσει μετά την πανδημία. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις ανάγκες των αθλητών έτσι, ώστε να μπορούν αυτοί οι αθλητές να ανταποκριθούν στις ακραίες απαιτήσεις του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων και σ’αυτές του σχολείου.Ο αθλητισμός και το σχολείο δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση αλλά πρέπει να συνεργάζονται και να συμπληρώνονται αρμονικά, διότι κατά κανόνα συμπίπτουν απόλυτα χρονικά.

Είναι μια σύγχρονη ανάγκη πλέον ο μετασχηματισμός της συνεργασίας σχολείου και αθλητισμού, σε ένα νέο δυναμικό πλαίσιο που να επιτρέπει την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα αυτής με ταχύτατους ρυθμούς υιοθετώντας παράλληλα νέες πρακτικές έτσι ώστε να επιτελέσει το ρόλο της με αποτελεσματικότητα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα ΟΦΕΙΛΕΙ-ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προσαρμοστικότητας και ευελιξίας στο θέμα αυτό έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία αυτοί οι αθλητές να είναι και άριστοι μαθητές!

Προτάσεις για προσαρμογές του σχολείου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των αθλητών:

Α)  Να δημιουργηθεί ένα ιντερνετικό σχολείο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να αποκτήσουν ισοδύναμο απολυτήριο με αυτό του δια ζώσης σχολείου (είτε είναι γυμνάσιο, είτε Λύκειο). Θα μπορούσε η φοίτηση να αποτελεί συνδυασμό δια ζώσης και ιντερνετικών διαλέξεων.

Β) Να δίνεται η δυνατότητα ατομικού προγράμματος μαθητείας – φοίτησης, όπου ο συνήθης χρόνος δεν θα υπολογίζεται αλλά θα προσαρμόζεται στο πρόγραμμα του αθλητή. Δηλαδή όταν αθλητής είναι έτοιμος, μετά από μαθήματα που θα παρακολουθεί κανονικά ή εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά) και παράδοση εργασιών, θα εξετάζεται ατομικά σε χρόνους που δεν θα συγκρούονται με το πρόγραμμα του και πιθανότατα δεν θα ακολουθούν το καθιερωμένο πρόγραμμα των υπόλοιπων μαθητών.

Γ) Οι «παρουσίες» των αθλητών θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να μην «τιμωρούνται» οι αθλητές για τις συμμετοχές τους στις αθλητικές τους υποχρεώσεις.

Δ) Οι καθηγητές θα έχουν  ως μέρος των βασικών τους  διδακτικών υποχρεώσεων και την μέριμνα της εξ αποστάσεως εξατομικευμένης διδασκαλίας και εξέτασης των αθλητών. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο να προκύπτει και ως υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία για να μην εναπόκειται στην ‘’καλή διάθεση’’ του διδάσκοντα ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος.Άλλη εναλλακτική λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η δημιουργία ενός κεντρικού συνόλου-ομάδας ειδικευμένων καθηγητών που θα έχουν αυτό ως μοναδική αποστολή-περιεχόμενο της εργασίας τους  για όλη την Ελλάδα.

Ε) Οι γενικές γραμμές – οδηγίες της διοικητικής κορυφής θα εφαρμόζονται με δημιουργικό και «εφευρετικό» τρόπο στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς (σχολείο, αθλητής, γονέας, προπονητής, ομοσπονδία κλπ).

ΣΤ) Για τους πανεπιστημιακούς φοιτητές αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ως χρόνο φοίτησης το ν+2 αλλά με καθορισμένο κάποιο όριο ίσως 10 ετών το ανώτερο, για μην πέφτουν πάλι στο άλλο άκρο και μετατρέπονται σε αιώνιους φοιτητές.


Η πολιτεία οφείλει να επενδύσει στον αθλητισμό και την γνώση αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μια συμπεριληπτική πολιτική.Αυτό σημαίνει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ολιστικά και σε όλα τα επίπεδα (από το νηπιαγωγείο μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση) βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των δασκάλων, προωθώντας μαθητοκεντρικές μεθοδολογίες, αναπτύσσοντας κατάλληλες μαθησιακές ύλες, και εξασφαλίζοντας ότι τα σχολεία είναι ασφαλή και φιλόξενα για όλους, συμπεριλαμβανομένου και τους ανθρώπους που τείνουν να είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι ή σε μειονεκτική θέση. Ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της κοινότητας ιδιαίτερα τη σχέση μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα, είναι καθοριστικής σημασία για την ανάπτυξη και υποστήριξη συμπεριληπτικών περιβαλλόντων μάθησης.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο τελικός στόχος αποτελεί το σύστημα αυτό να παράγει αριστούχους μαθητές και φοιτητές. Δεν στοχεύει σε καμία περίπτωση στην έκπτωση της ποιότητας της μόρφωσής τους.Επιπλέον,  μπορεί να συμβάλλει και στην προοπτική της χώρας να γίνει ένας τόπος γόνιμος για να ευδοκιμήσουν τα όνειρα των ανθρώπων της και κυρίως των νέων της.


 
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία

Με εκτίμηση

ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ