Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 5/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 05.04.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) έτους 2022 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 2. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2023 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πυρασφάλεια) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος I. Αργυρός).
 4. Ακύρωση της αρ. 32/2023 Α.Δ.Σ. & λήψη εκ νέου απόφασης για την έγκριση αποτίμησης και καταβολής των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αγίας   Παρασκευής για το έτος 2022.
  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος I. Αργυρός).
 5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος της οδού Ειρήνης με διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία θα χορηγείται προσωρινά και τμηματικά από την οδό Νεαπόλεως και έως την Λ. Μεσογείων, για τις ανάγκες του έργου «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς» εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 9. Έγκριση του από 10-03-2023 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση των συμβάσεων που αφορούν την «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο και τις υπηρεσίες του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΣΔΑΠ, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΠ και τα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για τα έτη 2020-21»,  Ομάδα 5 Γαλακτοκομικά είδη  (Τμήμα 11) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 10. Έγκριση Απολογισμού κληροδοτημάτων του Δήμου οικ. Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5069619 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 12. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, περί των αιτημάτων μετάθεσης χρόνου παράδοσης οχημάτων/μηχανημάτων, αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ», βάσει των συμβάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,Δήμου Αγίας Παρασκευής(εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 13. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2022, Ειδικού Απολογισμού Επιχορήγησης από το Ειδικό Κρατικό Λαχείο  και Προϋπολογισμού έτους 2023 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.)«Δεσμοί Αλληλεγγύης»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 14. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, περί  αιτήματος της αναδόχου εταιρίας για μετάθεση του χρόνου παράδοσης οχήματος/μηχανήματος, βάσει της σύμβασης για «ΟΜΑΔΑ Γ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ», του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», Δήμου Αγίας Παρασκευής,  Α/Α 104394 ΕΣΗΔΗΣ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 15. Oικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Aντιδήμαρχος Κωβαίος-Ντούσκος Ν.)

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.