Αντιπυρική περίοδος στο Δήμο Αγίας Παρασκευής 2023

Η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου.

Για μία ακόμα χρονιά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς είναι σε ετοιμότητα για να προστατέψει την περιοχή μας και το φυσικό περιβάλλον.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους, λαμβάνουν μέτρα πρόληψης για αποτροπή κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με δεδομένο ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση ξερών χόρτων και απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επίσης, για την ίδια περίοδο απαγορεύεται στους χώρους αυτούς το άναμμα φωτιάς.

Στην ακραία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώσει στον ιδιοκτήτη την ανάλογη δαπάνη καθαρισμού καθώς και το πρόστιμο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 περιπτ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ευελπιστεί στη συνεργασία όλων των δημοτών, έτσι ώστε και αυτή η αντιπυρική περίοδος να κυλήσει ομαλά, χωρίς προβλήματα και να διαφυλάξουμε τις εστίες πρασίνου που έχουν απομείνει στο προάστιό μας, πράττοντας το καθήκον μας απέναντι στο περιβάλλον. 

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.