Απάντηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Τσιαμπά προς το Συμπαραστάτη του Δημότη

                                                            Αγία Παρασκευή  27/06/2013

Αρ. Πρωτ.: 25468

                           ΠΡΟΣ:

                               ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ

                                ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                 κ. Στρατή Γραμματίδη

                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Δήμαρχο κ. Β.  Ζορμπά
  • Γραφείο Τύπου Δήμου

ΘΕΜΑ:  «Αίτημα ΕΝΕΒΑΠ»

Σε απάντηση της από 30-05-2013 επιστολής σας (σχετ. η από 24/05/2013 επιστολή της ΕΝΕΒΑΠ) σας γνωρίζω τα κάτωθι:

Αναλαμβάνοντας την διοίκηση του Δήμου η παράταξη  «Αγία Παρασκευή η πόλη μας» με Δήμαρχο τον Βασίλη Ζορμπά έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση του πρώτου στη λίστα των έργων του προεκλογικού προγράμματος την υλοποίηση του έργου της Αγίου Ιωάννου. Ένα έργο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας υπηρετώντας τους ανθρώπους και αναβαθμίζοντας την ζωή και την εμπορική κίνηση της πόλης κόντρα στη ζημιά και την υποβάθμιση που προήλθε από την μη εγκατάσταση σταθμού του μετρό στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Στην προσπάθεια αυτή καλέσαμε τους πολίτες ,φορείς,  πολιτιστικούς συλλόγους και την ΕΝΕΒΑΠ σε κοινή προσπάθεια παραμερίζοντας στην άκρη τις όποιες πολιτικές σκοπιμότητες  αντιπαραθέσεις και   μεμψιμοιρίες  όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου που είναι ένα όνειρο των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τους νόμους διαδικασίες  άρχισαν οι εργασίες  οι οποίες  ήταν γνωστό σε όλους ότι θα επηρεάσουν την εμπορική κίνηση των καταστημάτων αλλά η υλοποίηση του έργου ήταν αναγκαία και σε προτεραιότητα βασισμένη σε μια αρχή ότι το δημόσιο συμφέρον σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατία προηγείται του ιδιωτικού.

Αρχίζοντας οι εργασίες προέκυψαν ή τέθηκαν πολλά θέματα μεταξύ των οποίων  και το αίτημα της ΕΝΕΒΑΠ για την τμηματική μονοδρόμηση  της Αγίου Ιωάννου στα σημεία που θα  εκτελούνται εργασίες. Εξηγήσαμε πολλές φορές δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η μονοδρόμηση  της Αγίου Ιωάννου έγινε σύμφωνα με την σαφέστατη πρόβλεψη της μελέτης , στην οποία στηρίχθηκε  η κυκλοφοριακή μελέτη που υπέβαλε ο ανάδοχος, την σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, την έγκριση του Δημοτικού Συμβούλιου και την εν συνεχεία έγκριση από την Περιφέρεια της απόφασης του Δ.Σ. Επιπλέον η εν λόγω μονοδρόμηση θα υφίσταται μόνο κατά τη διάρκεια του έργου ενώ μετά την ολοκλήρωση του, η Αγίου Ιωάννου θα είναι δρόμος ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επίσης η μελέτη του έργου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η διοίκηση του Δήμου στοχεύει με την ολοκλήρωση του έργου να αρχίσει η ανάπτυξη της περιοχής  η οποία θα ήταν δεδομένη εάν είχε προβλεφθεί  σταθμός του μετρό στην Κ.  Πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Στόχος μας είναι σε συνεργασία με τον ανάδοχο  ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα (τεχνικά, ΔΕΗ, βλάβες στα πεπαλαιωμένα δίκτυα των ΟΚΩ) παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών, να  ολοκληρωθεί έγκαιρα και εντός του συμβατικού χρόνου το έργο, δίδοντας βαρύτητα στην ασφάλεια και στην έντεχνη και ποιοτική  κατασκευή. Η  συμβατική υποχρέωση  εκτέλεσης του έργου είναι 10 μήνες εντός των οποίων ο ανάδοχος πρέπει να το παραδώσει. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το επίσημο  αναλυτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και βάσει της σύμβασης  δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες περαίωσης εργασιών. Η  τεχνική έκθεση χρονοδιαγράμματος η οποία αποτελεί την αρχική εκτίμηση του αναδόχου ως προς τη γενική εξέλιξη του προγράμματος του έργου ,αναφέρεται ότι η αποτύπωση της χρονικής εξέλιξης των εργασιών του έργου φαίνεται αναλυτικά στις μπάρες όλων των εργασιών του προϋπολογισμού οι οποίες περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα.

Στα συμβατικά τεύχη του έργου δεν αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε τμηματικές παραδόσεις του έργου. Η διοίκηση του Δήμου με την Τεχνική Υπηρεσία  παρακολουθεί την εξέλιξη των επιμέρους εργασιών όπως φαίνεται στο αναλυτικό γραμμικό χρονοδιάγραμμα όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, προκειμένου να τηρείται  μέχρι να ολοκληρωθεί ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών που στο εν λόγω έργο είναι 10 μήνες. Η τεχνική υπηρεσία ελέγχει ώστε να μην υπερβεί ο ανάδοχος το χρόνο περαίωσης όπως ορίζεται στη σύμβαση δηλ. τη 5/1/2014. Παράταση χρόνου μόνο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ανάδοχου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί.  Μετά την λήξη του ανωτέρου χρόνου επιβάλλεται οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποινικές ρήτρες. Η περαίωση των εργασιών του έργου και κυρίως της Οδοποιίας με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού εκτελούνται κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013 σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και όλο το έργο ως προαναφέραμε είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί 5/1/2014.

Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή το έργο όμως θα μείνει και θα κοσμεί την πόλη.

 

Μετά τιμής,

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Αγίας Παρασκευής

 

Συνημμένα:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20613/20-06-2013 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ