Κώστας Τσιαμπάς: Ελλειμματικός–φτωχός ο Προϋπολογισμός του 2017 και το παραμύθι πάει σύννεφο

adeies-tsepes-750x330

 

Ένα  Σωστά Προσδιορισμένο Πρόβλημα Έχει Λυθεί κατά 50%

Ο προϋπολογισμός του 2017 ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Στην εισήγησή του ο κος Δήμαρχος, αφού έκανε έναν σύντομο απολογισμό του 2016 προσπαθώντας να εξωραΐσει τα στοιχεία με ανακρίβειες και υπερβολές, υποσχέθηκε για άλλη μια φορά μεταξύ άλλων, πολλά έργα, μεγάλες αγορές (βίλλα Ιόλα) και διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας .

Θα ερμηνεύσω τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2017 και θα κρίνω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των προϋπολογισμών του 2015 και 2016, καθ’ ότι οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, ιδιαίτερα όταν παραχωρούνται από την Oικονομική Yπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του ίδιου του κου Δημάρχου .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Στον προϋπολογισμό του 2015 είχαν προβλεφθεί έσοδα 32,3 εκ. ευρώ και έναντι αυτών εισπράχθηκαν 19,8 εκ. ευρώ, ποσοστό 61%. Ο ισολογισμός παρουσίασε ζημίες 473 χιλιάδες ευρώ, ενώ το 2014 υπήρχαν κέρδη 788,7 χιλιάδες ευρώ. Οι ζημιές θα μπορούσε να δικαιολογηθούν εάν γινόντουσαν έργα. Όμως, δυστυχώς για τον Δήμο μας, το 2015 από τα 33 νέα έργα εκτελέσθηκαν μόνο 4 και δεν οργανώθηκε καμία νέα κοινωνική δομή που θα δικαιολογούσε επιπλέον έξοδα. Είχαμε όμως μπόλικες σπατάλες για θεάματα, πανηγύρια, κυρίως για ικανοποίηση πολιτικών ιδεοληψιών και κομματικών δεσμεύσεων. Παρατηρούμε έκπληκτοι ότι για εκδηλώσεις και πανηγύρια οι αριστερές Διοικήσεις, σε δύσκολους οικονομικά καιρούς,  είναι ιδιαίτερα “γαλαντόμες”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Στον προϋπολογισμό του 2016 είχαν προβλεφθεί έσοδα 37,1 εκ. ευρώ και έναντι αυτών εισπράχθηκαν 19,8 εκ. ευρώ περίπου. Ποσοστό μόλις 53%. Για έργα το 2016 διατέθηκαν 396.121 ευρώ από τα 3,31 εκ. που είχαν προβλεφθεί, και δεν οργανώθηκε καμία καινούρ-για κοινωνική δομή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Από τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών διοίκησης  Σταθόπουλου προκύπτει ότι τα έσοδα του Δήμου ανέρχονται κάθε χρόνο περίπου στα 19.8 εκατομμύρια, (57% των προϋπολογισθέντων).

Για το 2017 προβλέπονται έσοδα 28,7εκ. ευρώ. Για να εκτιμήσουμε το ύψος των πραγματικών εσόδων, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το 2017 ΔΕΝ θα εισπραχθούν  έναντι των δύο προηγούμενων ετών:

α.  Η ετήσια δόση αναδρομικών, ύψους 900 χιλιάδων ευρώ, από την Κεντρική Κυβέρνηση που χορηγείτο από το 2009, δεδομένου ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη λήξη του 2016.

β.   640 με 800 χιλιάδες ευρώ λόγω μείωσης από 8 έως 10% της ετήσιας επιχορήγησης από την  Κυβέρνηση, κάτι που ψηφίσθηκε από τη Βουλή στον Εθνικό Προϋπολογισμό του 2017, αλλά περιέργως δεν λήφθηκε υπόψη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

γ.  Έσοδα  ύψους τουλάχιστον 600 χιλιάδων ευρώ λόγω κακής οικονομικής συγκυρίας, όπως εκτιμά η Οικονομική  Υπηρεσία του Δήμου.

Είναι φανερό ότι υπό τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες, θα εισπραχθούν περίπου 18 εκ. ευρώ την ίδια στιγμή που τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου για το 2017 ανέρχονται σε 18.9 εκ. ευρώ (σελ. 50 του προϋπολογισμού). Τα στοιχεία τα οποία χορηγήθηκαν από την Οικονο-μική Υπηρεσία, δείχνουν καθαρά ότι ο προϋπολογισμός του 2017, θα είναι ελλειμματικός. Κάτι που  απεύχομαι.

Ο κος Σταθόπουλος είναι υποχρεωμένος να αφήσει τα όνειρα, τα οράματα και τις αυταπάτες και να εξηγήσει πως θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις που έδωσε προς τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής, ιδιαίτερα στις πολυδιαφημισμένες συνοικιακές συνελεύσεις και που αφορούν δαπάνες από ιδίους πόρους, όπως:

-Το τεχνικό πρόγραμμα ύψους: 3.5 εκ.ευρώ.

-Την αγορά της Βίλας Ιόλα με: 3 εκ. ευρώ.

-Την απαλλοτρίωση του 118 Ο.Τ: 1,35 εκ. ευρώ.

Και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει χρήματα για την συντήρηση της καθημερινότητας στο επίπεδο των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και να διατηρήσει τις κοινωνικές δομές, όπως τις βρήκε.

 

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Οικ. Επιτροπής
Υποστράτηγος ε.α