Περιληπτική ενημέρωση της συνάντησης του Συλλόγου με τόν Δήμαρχο

  1. Έναρξη κυκλοφοριακής μελέτης.( λήψη μέτρων διαχείρισης της διαμπερούς κυκλοφορίας)

 Η προπαρασκευή της έχει προχωρήσει αρκετά από την Τεχνική Υπηρεσία και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανατεθεί σε εξωτερικό μελετητή για την ολοκλήρωση της. Μάλιστα έχει προβλεφτεί το αντίστοιχο κονδύλιο στον προϋπολογισμό.

  1. Κατασκευή πλατείας Ηλιάκη Ο.Τ. 435b

 Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τρόπους για την επίλυση του θέματος που προέκυψε σχετικά με πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν το χώρο της εκκλησίας  (σκαλιά εισόδου). Ωστόσο, αν και έχει προβλεφτεί το αντίστοιχο κονδύλιο στον προϋπολογισμό, επί του παρόντος, και μέχρι την επίλυση του θέματος, κάτι που είναι αρκετά πιθανό, δεν είναι δυνατή η κατασκευή της πλατείας. Αυτό που επισημάνθηκε και ζητήθηκε εκ νέου από τον Δήμαρχο, είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αρθούν τα ανωτέρω κωλύματα και οι κάτοικοι της συνοικίας επιτέλους να χαρούν την μοναδική (σε έκταση) πλατεία στην περιοχή τους.

  1. Διαμόρφωση πλατείας Ρίτσου ΟΤ 427 και πλατείας Ελύτη. ΟΤ 348

Η πλατεία Ρίτσου βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης  και υπάρχει η δέσμευση τόσο του Δημάρχου όσο και της Τεχνικής Υπηρεσίας πως θα υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει προβλεφτεί το αντίστοιχο κονδύλιο στον προϋπολογισμό.

Η πλατεία Ελύτη δεν είναι μέσα στα σχέδια και στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου για υλοποίηση κατά το έτος που διανύουμε. Όμως θα ληφθεί μέριμνα καθαρισμού της και θα κλαδευτούν δέντρα που εφάπτονται με παρακείμενες κατοικίες.

  1. Παιδική χαρά Ησιόδου & Αμαλιάδος ΟΤ 362

  Βρίσκεται στο στάδιο για επικαιροποίηση η ήδη υπάρχουσα παλαιά μελέτη. Έχει προβλεφτεί  αντίστοιχος κωδικός( κονδύλιο). στον προϋπολογισμό.

  1. Διώροφος Παιδικός Σταθμός στο ΟΤ 328

  Έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για την κατασκευή του. Τα έργα υπολογίζεται πως θα ξεκινήσουν τον    Απρίλιο του 2021.

  •  Διάνοιξη  των οδών στα Πευκάκια.( Υλοποίηση όλων, διοικητική αποβολή κατάληψης κοινόχρηστης έκτασης)

  Θα επανεκτιμηθούν και θα ενεργοποιηθούν από πλευράς νομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας οι   προσπάθειες ,προκειμένου να  υλοποιηθεί το σύνολο των προβλεπομένων διανοίξεων

  1. Γκρέμισμα και αποκατάσταση μαντρών σύμφωνα με την ρυμοτομική γραμμή.

 Αν και υπάρχει σχετικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό δεν έχει υλοποιηθεί  ακόμη. Θα επανέλθουμε  σαν Σύλλογος σε επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού.

  1.  Υποβολή αιτήματος για συνέχιση των διανοίξεων.

Δεν έχει υποβληθεί επι του παρόντος κανένα τέτοιο αίτημα στην περιφέρεια. Θα εξετασθεί από τον Δήμο και θα επανέλθουμε  σαν Σύλλογος .

  1. Καθαρισμός οικοπέδων

      Έχει ανατεθεί σε εργολαβία ο όλος καθαρισμός των οικοπέδων . Ήδη  (30-6-2020) άρχισε ο καθαρισμός του μελλοντικού Αθλητικού Κέντρου

     10 Κατάληψη του νότιου τμήματος αυτού ΟΤ 370 12Ντυφλού  χωρίς περίφραξη οικοπέδου   ιδιοκτησίας του Δήμου.

      Θα εξετασθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.

  1. Διάθεση τραπεζοκαθισμάτων & κιόσκι από το δασαρχείο

Υποβλήθηκε προφορικό αίτημα και έλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος αρνητική απάντηση . Του ζητήθηκε να επανέλθει διαμέσου Υπηρεσίας του Δήμου εγγράφως.

      12  Εξέλιξη για τα διεκδικούμενα οικόπεδα  από την Παιανία

      Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη από προφορικές συζητήσεις ζητείται η αγορά των.

    13 Έλεγχο  και νομιμότητα των κεραιών  κινητής τηλεφωνίας  που είναι τοποθετημένες  στα   Πευκάκια  , οι οποίες ανέρχονται στις 22

      Με την παραχώρηση του ειδικού οχήματος από τον Δημόκριτο θα δοθεί η δυνατότητα έλέγχου της νόμιμης εκπομπής των στο αναγκαίο χρονικό διάστημα.

   14. Νομιμότητα εναπόθεσης ογκωδέστατων υλικών σε οικόπεδο στο ΟΤ 370 16 Ν

    Θα εξετασθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.

   15.   Τοποθέτησης με κυβόλιθους όλων των χαρακτηρισμένων πεζόδρομων

 Δεν δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση, θα επανέλθουμε όμως σαν Σύλλογος σε επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού.

   16. Πεζοδρόμιο της Λουκή Ακρίτα (έμπροσθεν  του 7ου νηπιαγωγείου)

 Εξετάζετε να υλοποιηθεί σε μελλοντική παρεμφερή εργολαβία

   17. Μελλοντικό Αθλητικό Κέντρο 

Αν και  βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης συζητήθηκε το Θέμα (εκτός ατζέντας) και δόθηκαν αλληλοαπαντήσεις επι των προτάσεων του Δήμου και του Συλλόγου.

Αυτό που για ακόμη μια φορά επισημάνθηκε και κατηγορηματικά δήλωσε ο Σύλλογος ήταν, ότι θέλει και επιζητά να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις όμως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες με την κείμενη και υφιστάμενη νομοθεσία και τους πολεοδομικούς όρους και προϋποθέσεις.

Σε πρώτη φάση συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε και θα επανέλθουμε σε επόμενη συνάντηση το Φθινόπωρο όπου και θα συζητηθεί το θέμα εκτενέστερα.

                                                                    ΤΟ Δ Σ