Με 11 θέσεις στην κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

Στις αναρτημένες από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεις κινητικότητας στο δημόσιο τομέα (περισσότερα ΕΔΩ) μετέχει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με 11 θέσεις.

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι προς μετάταξη και αφορούν (Α/Α 7779-7789):

 1. ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ             1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
 2. ΔΕ        ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ                           2.7 – Τεχνικός συντήρησης υποδομών
 3. ΥΕ        ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ                                2.20 – Εργάτης
 4. ΥΕ        ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ                  2.20 – Εργάτης
 5. ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             19.4 – Υπεύθυνος διοίκησης έργου κατασκευών – υποδομών
 6. ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ             1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
 7. ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ              1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
 8. ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
 9. ΥΕ        ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ           2.16 – Υπεύθυνος ασφαλείας και φύλαξης
 10. ΠΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ           1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
 11. ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                      19.4 – Υπεύθυνος διοίκησης έργου κατασκευών – υποδομών

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.