Επιπρόσθετη επιχορήγηση ΚΑΠ – 454.258€ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Λόγω των επιπλέον αναγκών που έχουν δημιουργηθεί για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έλαβε επιπρόσθετη επιχορήγηση Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ύψους 454.258 ευρώ.