“Όραμα για την Αγία Παρασκευή”: Έχουμε σχέδιο για την διεκδίκηση και την ανάπλαση των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων (VD)

Γυρίζουμε σελίδα και Οραματιζόμαστε την Αγία Παρασκευή του μέλλοντος.

Μια Αγία Παρασκευή για όλους!

Έχουμε σχέδιο για την διεκδίκηση και την ανάπλαση των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων στη θέση “ΠΑΤΣΙΕΣ” της οδού Γραβιάς και την δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης.

Γυρίζουμε σελίδα και Οραματιζόμαστε την Αγία Παρασκευή του μέλλοντος.

Μια Αγία Παρασκευή για όλους!