Την προεδρία των ΠΑΙΣΔΑΠ αναλαμβάνει ο ίδιος ο Δήμαρχος

Μετά την παραίτηση της κ. Ηλέκτρας Αντωνοπούλου-Πανάγου από τη θέση της προέδρου του Νομικού Προσώπου των Παιδικών...

ΕΕΤΑΑ -Παιδικοί σταθμοί: Πήραν voucher 152.269 παιδιά – Εκτός προγράμματος 80.000...

Ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2021 η επεξεργασία των αιτήσεων για χορήγηση vouchers και ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της...

Τακτική Συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 24/8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων...

Οι ΠΑΙΣΔΑΠ ενημερώνουν για την έναρξη καταθέσεων Voucher ΕΣΠΑ για τη...

Με την κάτωθι ανακοίνωση η Διεύθυνση των ΠΑΙΣΔΑΠ ενημερώνει για την έναρξη καταθέσεων Voucher ΕΣΠΑ για τη...

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους,...

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων...

Αιφνίδια παραίτηση της προέδρου των ΠΑΙΣΔΑΠ Ηλέκτρας Αντωνοπούλου-Πανάγου

Με την ακόλουθη επιστολή προς το Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. η πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών...

Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 28/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων...

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς – ΕΣΠΑ 2021-2022

Η Πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ κα. Ηλέκτρα Αντωνοπούλου Πανάγου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ...

Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 16/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων...

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Παίρνει υπογραφή η απόφαση, ξεκινούν οι αιτήσεις στην...

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο ΦΕΚ η ΕΕΤΑΑ θα ανακοινώσει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και...